leoni

Diskutimi për Buxhetimin Gjinor në Komunën e Deçanit

Sot, Drejtoresha për Buxhet dhe Financa, znj. Dafina Cacaj, së bashku me z. Visar Gjakova, Menaxher i Programit, dhe znj. Elena Morina, Asistente e Programit nga Instituti Kombëtar Demokratik (NDI), dhe Ekspertja për Buxhetim Gjinor, znj. Elirjeta Beka nga Rrjeti i Grupit të Grave të Kosovës, mbajtën një diskutim në tryezë të rrumbullakët mbi Buxhetimin Gjinor në Komunën e Deçanit. Në këtë tryezë u diskutua për Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor në komunën e Deçanit, i cili është një qasje pro aktive që synon të sigurojë që alokimet dhe shpenzimet buxhetore adresojnë nevojat dhe prioritetet specifike të grave, burrave, vajzave dhe djemve në mënyrë të barabartë. Kjo strategji pranon se buxhetet nuk janë neutrale ndaj gjinisë dhe se ato ose mund të përjetësojnë ose të zbusin pabarazitë gjinore brenda shoqërisë. Duke përfshirë perspektivën gjinore në proceset buxhetore, Deçani po punon drejt ndërtimit të një shoqërie më të barabartë dhe gjithëpërfshirëse, ku nevojat dhe të drejtat e të gjithë banorëve njihen dhe adresohen plotësisht. Ky program është mbështetur nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

Kontrolloni gjithashtu

Më në fund janë zgjidhur problemet pronësore në lagjen Veliu në Polac të Skenderajt

Më në fund janë zgjidhur problemet pronësore në lagjen Veliu në Polac të komunës së …