Njoftim i rëndësishëm nga DBPZHR për fermerët e komunës së Rahovecit për vazhdimin e afatit për aplikimin në pagesa direkte-subvencione

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në komunën e Rahovecit edhe përkundër angazhimit, për zgjatjen e orarit të punës dhe hapjes së zyrave ndihmëse në dy qendra për pranim të aplikacioneve në fshatrat, Ratkoc dhe Krushë të Madhe, ka qenë e pamundur të përfundoj fazën e aplikimit.

Andaj është parashtruar kërkesa për zgjatje të afatit për aplikim edhe për 15 ditë dhe bazuar në kërkesën e bërë si drejtori, Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka vendosur që afati të vazhdohet deri me datë 05 tetor 2021.

Kontrolloni gjithashtu

KALENDARI I DËGJIMEVE BUXHETORE PUBLIKE ME QYTETARË E KOMUNËS SË  RAHOVECIT PËR BUXHETIN E VITIT 2025

Duke u bazuar në Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, Statutit të Komunës …