Njoftim për Subjektet Afariste në Komunën e Deçanit

Njoftohen Subjektet Afariste në Komunën e Deçanit, përkatësisht Veprimtarit Zejtare Neni 4, pika 1, 2, 3 dhe 5, përjashtim nga ky njoftim bënë pika 4 – Furrat e Bukës,

-Veprimtarit Tregtare me Pakic Neni 6,

– Pikat për shitjen e karburanteve dhe lubrifikanteve Neni 9 – përjashtim nga ky njoftim bëjnë ato pika te karburanteve që kanë aktvendim nga drejtoria,

-Veprimtarit private mjekësore Neni 11,

– Tregu i kafshëve Neni 13,

-Veprimtarit Sportive – Rekreative Neni 14,

– Veprimtarit tjera Shërbyese Neni 18, të Rregullores Komunale për Caktimin e Orarit të Punës për Subjektet Afariste në Komunën e Deçanit të datës 06.08.2019, me nr.prot.26883, se të gjitha festat zyrtare të cilat janë në kalendarin e festave zyrtare të Republikës së Kosovës janë ditë Pushimi. Ndërsa Tregu i gjelbër-eko tregu Neni 12, punojnë ditën e Diele dhe gjatë festave zyrtare nga ora 07:00 deri në orën 11:00.

Kontrolloni gjithashtu

Kryetari Haliti liron nga detyra drejtorin Adnan Imeri, e falënderon për punën e tij

Kryetari i komunës së Vitisë, Sokol Haliti, do të liroj sot nga detyra drejtorin e …