Projekti i USAID-it për Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse në Kosovë prezanton Rezultatet e Gradimit të Komunës së Hanit të Elezit

Në një takim të përbashkët të zyrtarëve të lartë të projekti të USAID-it dhe të Komunës së Hanit të Elezit, prezantohen Rezultatet e Gradimit të Komunës së Hanit të Elezit. Në takimin përmbyllës të këtij projektit, Jeton Cana nga USAID-i, Afërdita Mekuli drejtor i projektit të USAID Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse si dhe  Agim Salihu zëvendësdrejtor i projektit USAID TEAM si dhe Avni Sahiti, e njoftuan Kryetarin e Komunës së Hanit të Elezit Rufki Suma se që nga kryerja e vlerësimit fillestar në vitin 2019, Komuna e Hanit të Elezit është përmirësuar me 85%. duke shënuar 46 pikë në vlerësimin fillestar, ku komuna është përmirësuar në 77 pikë në vitin 2020, dhe më pas në 84,38 pikë në vlerësimin e kryer në shtator 2021.

Ky raport bazohet në rezultatet e Mjetit për Matjen e Gatishmërisë për Gradim që përfshinë matje sasiore dhe cilësore të arritjeve. Projekti për të matur performancën e komunave ka përdorur 12 tregues (të paraqitur në seksionet e metodologjisë) që mbulon tri fushat kryesore:prokurimin publik, auditimin, menaxhimin e financave publike dhe transparencën.

Ata vlerësuan lartë angazhimin dhe profesionalizmin e zyrtarëve të angazhuar në këtë rezultat duke e radhitur komunën e Hanit të Elezit ndër komunat më të mira nga 15 komuna në kuadër të këtij projekti

Kontrolloni gjithashtu

Komiteti për Politikë e Financa mbajti mbledhjen e rregullt në Ferizaj

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Ferizajt, Xhavit Zariqi, ka mbajtur mbledhjen e rregullt të …