Vazhdon puna për ndryshimin dhe plotësimin e statutit të Komunës së Malishevës

Komisioni për ndryshimin dhe plotësimin e statutit të Komunës së Malishevës, e ka mbajtur mbledhjen e katërt të radhës për hartimin e draft statutit të ri. Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e statutit të komunës, e ka marrë Kuvendi i Komunës së Malishevës, si nevojë e kohës dhe përshtatjes së aktit më të lartë juridik të komunës me ligjet në fuqi. Komisioni i cili përbëhet nga kryesuesi i kuvendit, Argjend Thaçi, nënkryetari i komunës, Vesel Krasniqi, përfaqësuesit e subjekteve politike në Kuvendin e Komunës dhe shoqëria civile, e ka vazhduar punën, duke e shqyrtuar statutin, nen për nen, në mënyrë që drafti të jetë sa më shpejtë në diskutim publik.

Kontrolloni gjithashtu

Edhe 243 bujq rahovecian janë kualifikuar për kompensim të dëmeve të shkaktuara kohë më parë nga vërshimet

Sipas raportit të Drejtorisë Komunale për Bujqësi, i cili  po vazhdon të shqyrtohet në MBPZHR, …