leoni

Behide Hasanaj: Më 3 mars, votuesit zviceranë do të votojnë për dy iniciativa për sigurimin e pensionit

Behide Hasanaj Dorete Balli Lirije Seidiu

THIRJE PËR VOTIM. Me 3 mars, votuesit zviceranë poashtu të huajt me statutin zviceranë do të votojnë për dy iniciativa për sigurimin e pensionit.

THIRJE  VOTIM Më 3 mars, votuesit zviceranë poashtu të huajt me statutin do të votojnë për dy iniciativa për sigurimin e pensionit.

Një nismë është nga sindikatat dhe bën thirrje për një pension të 13 AHV. Kjo do të thotë se pensioni duhet të rritet me 1/12 e pensionit të mëparshëm. Kjo pa reduktuar përfitimet suplementare. Pra, të gjithë marrin më shumë pension dhe më shumë para.

Lirija Sejdi, politikane e PS-së, sekretare sindikale në VPOD – sindikata për shërbime publike (arsim, shëndetësi dhe çështje sociale) dhe anëtare e bordit të federatës sindikale Oberaargau

Nisma e dytë është nga Liberalët e Rinj. Ajo bën thirrje për rritjen e moshës së pensionit për të gjithë në 66 vjeç. Kjo do të thotë që të gjithë duhet të punojnë më gjatë. Përveç kësaj, mosha e daljes në pension nuk duhet të jetë më një numër fiks, por duhet të lidhet me jetëgjatësinë. Pra, nëse jetëgjatësia e popullsisë rritet, mosha e daljes në pension rritet edhe më shumë. Kështu që atëherë do të punonim edhe më gjatë

Lirija Seijdiu

Përshëndetje.

Më 3 mars, ne do të votojmë në Zvicër për dy nisma të rëndësishme të planifikimit të daljes në pension. Nisma e parë është një nismë sindikaliste. Nisma për një pension të 13 AHV. Kjo nismë ka të bëjë me sigurimin që të gjithë personat që marrin AHV ose më vonë, kur të dalin në pension, tani do të marrin edhe një pension mujor të 13-të, i ngjashëm me një pagë mujore të 13-të. Pra, një 12 më shumë para se sa do të kishit marrë më parë nga AHV.

Të gjithë njerëzit që jetojnë në Zvicër si dhe të gjithë ata që kanë punuar në Zvicër janë të siguruar përmes AHV. Pavarësisht nëse jetoni ende në Zvicër kur të dilni në pension ose jeni kthyer në vendin tuaj, do ta merrni këtë pension.

Një pension i 13-të AHV është veçanërisht i rëndësishëm për migrantët që nuk janë rritur në Zvicër dhe që kanë ardhur në Zvicër gjatë jetës së tyre. Për shkak të rregullave të sistemit, këta persona marrin një pension më të vogël – sepse këta njerëz nuk kanë fituar para këtu në Zvicër që nga mosha 20 vjeçare. Ky pension më i vogël shpesh nuk mjafton për të jetuar në Zvicër.

Po, ka edhe përfitime suplementare për pensionistët në Zvicër nëse pensioni është shumë i vogël. Por këto përfitime suplementare u paguhen vetëm njerëzve që jetojnë në Zvicër dhe janë të destinuara vetëm për raste urgjente. Ato nuk synojnë të sigurojnë që gjithnjë e më shumë njerëz të marrin përfitime suplementare kur rriten çmimet, qiratë dhe primet e sigurimit shëndetësor. Në vend të kësaj, pensionet, AHV, duhet të rriten. Sipas kushtetutës zvicerane, AHV duhet të garantojë një pagë jetese.

Ka edhe para të mjaftueshme për të paguar më shumë AHV. Kundërshtarët e nismës gjithmonë duan të trembin njerëzit. AHV është një sistem i mrekullueshëm sepse mbi 90% e të gjithë njerëzve marrin më shumë pension sesa kanë paguar në AHV gjatë jetës së tyre të punës. Kjo për shkak se punëdhënësi dhe ata që fitojnë më shumë kontribuojnë gjithashtu. AHV gjithashtu merr parasysh kreditet e arsimit dhe kujdesit.

AHV është një dispozitë e drejtë e daljes në pension për të gjithë. Le t’i forcojmë ato.

Nëse doni një pension më të lartë apo dëshiron të punosh më gjatë? Shkoni votoni.për JO që Votoni per pensionin e 13 i AHV dhe PO per nismen e pensioneve.13 i AHV 03.Mars Votoni Lirije Seidiu

Lirija Sejdi,

SP-Politikerin, Gewerkschaftssekretärin beim VPOD – der Gewerkschaft für den Service Public (Bildung, Gesundheit und Soziales) sowie Mitglied im Vorstand des Gewerkschaftsbundes Oberaargau

Përshëndetje.
Wir stimmen am 3. März in der Schweiz über zwei wichtige Initiativen zur Altersvorsorge ab. Die erste Initiative ist eine Initiative der Gewerkschaften. Die Inititiative für eine 13. AHV-Rente. Bei dieser Initiative geht es darum, dass alle Personen, die eine AHV erhalten oder später, wenn sie in Pension gehen, analog wie bei einem 13. Monatslohn neu auch eine 13. Monatsrente ausbezahlt bekommen. Also einen 12tel mehr Geld als man bisher von der AHV bekommen hätte.

Über die AHV sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen versichert sowie alle Personen, die in der Schweiz gearbeitet haben. Ob du, wenn du pensioniert bist, noch in der Schweiz wohnst oder wieder in dein Heimatland zurückgegangen bist, du erhälst diese Rente ausbezahlt.

Gerade für Migrantinnen und Migranten, die nicht in der Schweiz aufgewachsen sind und im Laufe ihres Lebens in die Schweiz gekommen sind, ist eine 13. AHV-Rente wichtig. Denn diese Personen erhalten aufgrund den Regeln des Systems eine kleinere Rente – weil diese Personen nicht ab ihrem 20. Lebensjahr hier in der Schweiz Geld verdient haben. Diese kleinere Rente reicht in der Schweiz häufig nicht zum Leben.

Ja, für Pensionierte in der Schweiz gibt es auch die Ergänzungsleistungen, wenn die Rente zu klein ist.  Aber diese Ergänzungsleistungen werden aber nur an Menschen, die in der Schweiz leben, ausbezahlt und sind auch nur für den Notfall gedacht. Sie sind nicht dafür gedacht, dass immer mehr Menschen Ergänzungsleistungen beziehen, wenn die Preise, die Mieten und die Krankenkassenprämien steigen. Es müssen stattdessen die Renten, die AHV, steigen. Die AHV müsste gemäss der Schweizer Verfassung existenzsichernd sein.

Es gibt auch genügend Geld, um mehr AHV auszubezahlen. Da wollen die Gegner der Initaitive immer Angst machen. Die AHV ist ein super System, da über 90% aller Menschen mehr Rente erhalten als sie während ihrem Erwerbsleben in die AHV einbezahlt haben. Dies, weil der Arbeitgeber und Top-Verdienende miteinbezahlen. Die AHV berücksichtigt auch Erziehungs- und Betreuungsgutschriften.
Die AHV ist die faire Altersvorsorge für alle. Stärken wir sie.

Dëshironi një pension më të lartë apo dëshironi të punoni më gjatë? Shkoni votoni. Votoni po për pensionin e 13 i AHV dhe jo për nismën e pensioneve.

TV- Aufnahme vom 08.02.2024

Dorette Balli

Co-Präsidentin Unia Bern/Oberaargau/Emmental

Mitglied Vorstand Gewerkschaftsbund Kanton Bern

Co-Präsidentin SP 60+ Oberaargau/Emmental

Ehemalige Grossrätin des Kantons Bern

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer

Am 03. März stimmen wir auch über die Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative) der jungen FDP ab.

Die Initianten wollen eine Erhöhung des Rentenalters auf 66 Jahre bis 2033 und danach Anpassung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Das heisst, wir könnten bald auch bis 67 Jahre oder noch länger arbeiten müssen.

Wir sagen klar NEIN zu dieser Initiative weil

Ältere Arbeitnehmende schon heute kaum noch Jobs erhalten

Die Initiative die Frühpensionierung auf dem Bau und für die Maler/Gipser kaputt macht

  • Und es ungerecht ist, denn nur die Reichen können noch frühzeitig in Rente gehen.

Deshalb ein klares NEIN!

 

Dorette Balli SHQIP

THIRJE TV nga 8 shkurt 2024

Dorette Balli

Bashkë-Presidentja Unia Bern/Oberaargau/Emmental

Ish këshilltar i madh i Kantonit të Bernës

Të dashur shikues

Në datën 3 mars do të votojmë edhe nismën popullore “Për pension të sigurt dhe të qëndrueshëm (iniciativë pensioni)” të FDP-së së re.

Nismëtarët duan të rrisin moshën e daljes në pension në 66 vjeç deri në vitin 2033 dhe më pas të përshtatin moshën e pensionit me jetëgjatësinë. Kjo do të thotë se së shpejti mund të na duhet të punojmë deri në moshën 67 vjeç ose edhe më gjatë.

Ne i themi qartë JO kësaj nisme sepse

– Punonjësit e moshuar vështirë se mund të gjejnë më punë

– Nisma shkatërron pensionin e parakohshëm në ndërtim dhe për piktorët/suvatistët

– Dhe është e padrejtë, sepse vetëm të pasurit mund të dalin para kohe në pension.

Prandaj një JO e qartë!

Nuk ka asnjë përshkrim të disponueshëm

Kontrolloni gjithashtu

Menderes Zeneli: Shoqëria ,,Lëvizja ‘’ në Zvicër në nderim të Halit Zeqirit!

Bashkë me familjarët , bashkëveprimtarët, bashkëluftëtarët e shumë të tjerë nderuam me një Akademi Përkujtimore …