Ali Hertica

Ali Hertica: Dhuna në demokraci dhe multikulturalizmi

Demokracia është kryesisht një mënyrë e të jetuarit së bashku, pa thënë me të cilët për të jetuar. Ju mund të keni shumë gjëra të ndjeshme për të thënë se një lidhjej me implikimet e kërkesave të demokracisë në kushte filozofike, sociale apo njerëzore, por kur vjen puna për shtytje te demokracisë ka të bëjë me procedurat.

Kjo nuk do të thotë se zgjedhja e procedurave demokratike në vetvete nuk ka rëndësi politike,por në të kundërtën. Po në këtë debat të veçantë mund të supozojmë se filozofia demokratike ka ndershmëri thelbësor të theksuar në çështjen e multikulturalizmit. Ne mund të tregojë një mënyrë demokratike për t’u marrë me debatin dhe vendimet rreth tje, dhe kjo është ajo që ne do të përpiqemi të bëjmë.

Arsyeja luan një rol tillë të madh në politikë për shkak të faktit se prania e njerëzve me një sfond kulturor që ndonjëherë krejtësisht te ndryshme ka prekur bazën e vetë sistemit social dhe politik. Baza e shoqërisë është me të vërtetë në radhë të parë vullneti për të përdorur konkrete në të jetuarit së bashku, zakonet dhe një kompleks të madh të “vlerave”. Se kultura duhet të jetë çdo gjë e qartë, brenda anëtarëve të një kulture të tillë ne komunitetit me dallime të mëdha janë gjithashtu të dukshme.

Kjo nuk do të thotë se nuk ka në përgjithësi dallimet shumë të rëndësishme në mes të kulturave të ndryshme, dhe se bashkëjetesa e njerëzve me prejardhje të ndryshme kulturore , por një gjë e natyrshme ose një “pasurim” të njëanshme. Mbrojtësit e një shoqërie multikulturore (edhe pse ky term është kontradikta e brendshme në mënyrë rigoroze si ne të përcaktuar përkufizimin e “kulturës” si bazë e një shoqërie) mund të ngrejë vetëm e drejtë, megjithatë, se si të jetuar së bashku me njerëz nga prejardhje të ndryshme kulturore , dhe se kultura e tyre nuk është një qëllim në vetvete, por vetëm një mjet për të jetuar. Kur një shoqëri lejon për një zgjedhje të tillë themelore është nëse sistemi politik si partiak e sfidojnë ne shum trajtojta.

Në të vërtetë, sipas definicionit ndarjet sociale në partitë politike.. Ju ende mund të pretendoni se nuk është në thelb asgjë të keqe me një sistem të tillë për shkak se politikanët do të jenë të informuar më mirë. Në kohë – dhe aktualitet çdo ditë – të çon në “fokus në problemet sociale” me anë të partive politike, në fund të fundit, një hendek shumë i sëmurë në mes të përkrahësve dhe kundërshtarëve të shoqërisë multikulturore. Kjo çështje është shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme që të lihen vetëm për politikanët, dhe madje edhe në qoftë se ne do të donim që ata nuk mund të di. Një konflikt mes punëtorëve dhe punëdhënësve është thjesht një natyrë krejtësisht të ndryshme se sa një konflikt midis të ardhurve .

Pa hequr nga vlera e tyre, por ata nuk janë mënyra e duhur për të zgjidhur problemet aktuale. Ju mund të shifeni kur të nisë debatet politik në mes të njerëzve në qoftë se njerëzit jnë të mirëfilltë politik vendimmarrjen. Vetëm atëherë do të njerëz – me të drejtë – të grumbullojë kohën e nevojshme dhe përpjekje për politikë. Në këtë mënyrë, nga njerëz me instrumente direkte-demokratike për të vendosur mbi ligjet që duhet të zbatohen në këtë shoqëri, kontrata sociale do të ngadalësohen dhe do të ri-negociohet. Megjithatë, një parakusht për të arritur një kontratë të tillë është se rezultati është plotësisht e hapur.

Ne me të vërtetë mund të themi po për një shoqëri multikulturore, nëse keni mundësi, nëse e dëshiruar, për të thënë “jo” dhe anasjelltas. “Luftimi i racizmit ‘ose të themi se” racizmi nuk ka opinion “pastaj është jashtë diskutimit, sepse sa më shumë grup njerëzish. E gjithe debati nuk do të jetë e lehtë, dhe akuzat e “raciste të pista” ku fillimisht ndoshta nuk do të jetë ndoshta mënyra e vetme që kemi lënë.

Politikanët do të kenë monopolin e tyre për të dhënë deri në procese politik. Se sa ata marrin shumë masa dhe nisma në këtë debat të tërë, sa shpesh ata bëjnë pompoz, inflamatore ose këshilloni deklarata, ky është një problem që mund të zgjidhet vetë dhe vetëm nga populli, dhe ku ata gjithashtu kanë mjete të drejtpërdrejta.

Kontrolloni gjithashtu

Mehmet Bislimi: Çmendi e çoroditur e opozitës në Shqipëri

Edhe sot për të satën herë, Partia Demokratike e Shqipërisë, në krye me të çmendurit …