Fillimi / Opinione / Ali Hertica: Hetimi dhe ndjekja penale e korrupsionit
Ali Hertica

Ali Hertica: Hetimi dhe ndjekja penale e korrupsionit

Historiku i Korrupsionit është një fenomen me shumë manifestime. Korrupsioni dëmton seriozisht integritetin e qeverisë, me pasoja të mëdha morale dhe politike. Për më tepër, korrupsioni në biznes çon në dëme të mëdha ekonomike dhe konkurrencë të rreme. Për një qeveri që dëshiron të jetë e sinqertë dhe transparente, është e rëndësishme të veproni sa më fuqishëm kundër korrupsionit. Në Memorandumin për Parandalimin e Korrupsionit të Ministrave të Drejtësisë dhe të Brendshme përshkruhen pesë rreshta, përgjatë të cilave qeveria dëshiron të formojë luftën kundër korrupsionit zyrtar në vitet e ardhshme.

Shërbimi i prokurorisë kontribuon në luftimin e korrupsionit nga pikëpamja kriminale. Ky udhëzim përshkruan faktorët që janë të rëndësishëm në hetimin dhe ndjekjen e korrupsionit zyrtar.

Instrumentet kriminale kanë një shtrirje të gjerë. Kushdo që i ofron një dhuratë një zyrtari dhe çdo zyrtari që pranon një dhuratë mund t’i nënshtrohet ligjit penal. Ligji nuk parashikon një kriter dallues për dhuratat kriminale dhe jo-penale. Ministri i Drejtësisë ka lënë kufij për shërbimin e ndjekjes publike, i cili vetë zbaton parimin e përshtatshmërisë dhe / ose ‘duke shpallur udhëzime që janë më të thjeshtë se ligji për tu përshtatur me realitetin shoqëror, gjithnjë në ndryshim’. Në këtë kontekst, Ministri i Drejtësisë konsideroi gjithashtu se një dallim ligjor midis dhuratave kriminale dhe jo-penale mund të ketë efektin e padëshirueshëm që situatat që përfshijnë përfitime relativisht të vogla për akte zyrtare që sigurisht që duhet të konsiderohen të padëshirueshme, duke e përkufizuar jashtë objekti i dispozitave penale do të binte .Ky udhëzim ofron një numër drejtimesh që mund të përdoren për të vlerësuar nëse është treguar apo jo veprim kriminal; jo vetëm që sasia e dhuratës në fjalë është e rëndësishme, por rrethanat e tjera gjithashtu mund të luajnë një rol në këtë. Përmbledhje Ky udhëzim tregon faktorët që merren parasysh në përcaktimin e përshtatshmërisë së ndjekjes së rasteve të veprave penale në vetvete. korrupsioni në Kosovë. Sigurisht, faktorët gjithashtu kanë rëndësi për vlerësimin e përshtatshmërisë së veprimtarive hetimore para ndjekjes penale. Emërtimi rregullon si partinë e ryshfetit (qytetarët dhe bizneset) ashtu edhe palën e ryshfetit (zyrtarët). Hetimi dhe ndjekja penale e korrupsionit të kryer jashtë vendit, për të cilin një ndryshim i ligjit ka rritur ndjeshëm juridiksionin është trajtuar në hetimin udhëzues dhe ndjekjen penale të korrupsionit zyrtar jashtë vendit. zyrtari i ryshfetit. Në varësi të informacionit në dispozicion, hetimi ose do të synojë të dy palët e përfshira në korrupsion që nga fillimi, ose – të paktën fillimisht – në njërën nga të dy palët. Si rregull, hetimet financiare duhet të jenë pjesë e përhershme e hetimeve të korrupsionit. Nga njëra anë për qëllim të një procedure të mundshme të konfiskimit, nga ana tjetër sepse hetimet financiare mund të japin të dhëna të vlefshme për provat në vetë çështjen e korrupsionit.

Megjithëse zbulimi i rasteve të korrupsionit zyrtar nuk është fusha ekskluzive e shërbimit kombëtar të hetimit penal,me përcaktim, do të ngarkohet me hetimin e çështjeve të korrupsionit zyrtar, që përfshinin (zyrtarë të lartë) policie, anëtarë të gjyqësorit dhe zyrtarë të shquar administrativ. Për më tepër, një ekspertizë e caktuar e ekspertizës është e dëshirueshme në këtë fushë. Në raste të tjera të korrupsionit zyrtar, policia e rregullt gjithashtu mund të kryejë hetimin me distancë të mjaftueshme. (Shikoni, për shembull, ryshfet për një zyrtar komunal nga një kompani prishjeje, në mënyrë që të jepni një leje mjedisore që është në kundërshtim me legjislacionin mjedisor.

Kontrolloni gjithashtu

RKL: UÇK-ja nuk ka pasur organizim, kanë qenë do grupe të Drenicës, Llapit..., njerëz pa logjikë thotë, Zenun Çalaj

RKL: UÇK-ja nuk ka pasur organizim, kanë qenë do grupe të Drenicës, Llapit…, njerëz pa logjikë thotë, Zenun Çelaj

Në vazhdën e luftës speciale kundër UÇK-së, të cilën po e vazhdon qysh prej vitit ...