Ali Hertica

Ali Hertica: Subjektivi i burimit të moralit politik në Kosovë

Antirealizmi moral është ajo ide ku veprimi,në vetvete,nuk përshkruhet si bartëse i së mirës dhe i së keqes. Nuk dallohet ndonjë gjë e veçantë,për shembull në mosmbajtjen e premtimit që të tregoj se është keq të mos e mbash premtimin dhe kështu ,të vëresh se njerëzit faktikisht zhgënjehen ashtu siç po zhgënjehet qytetari i Kosovës nga premtimi i paskrupullt i lidërshipit mjeran të politikës së Kosovës. Kështu që qytatari fyhet dhe inatoset, dhe rrebelohet në  shumë mënyra kur nuk mbahen premtimet e dhanura nga klasa politike. Filozofoja  i demokracisë moderne Korsgaardi është kundër realizmit moral.Ajo mendon se morali ka një burim subjektiv njerëzor të një shoqërie.Veprimet janë të mira ose të këqija sepse siç thotë Hamleti,mendimet tona i bëjmë të tilla ne vetë si shoqeri  demagogjike,ku do të thotë se njerëzit e shoqëris shikojnë vegime ,kur formojnë pikëpamjet moral. Njerëzit mendojnë se është me vend të pyesësh për të mirën dhe të keqen.Formimi i mendimeve morale është shprehja e nevjës së natyrsheme,për të gjykuar veprimet e veta dhe të tjerëve,ku liderët kosovar asë qe i gjykojn gabimet e veprimeve të vetes dhe të të tjerëve në mënyr refleksive. Për më tepër shumica e njerzëve janë në gjendje të mendojnë për problemet morale në mënyrë të përsëritura dhe i shohin me sy kritik pikëpamjet që dalin prej tyre. Megjithëse jemi  si shoqëri të prirur për të besuar se është mirë të bësht një veprim të caktuar dhe megjithëse e ndjejmë veten të motivuar për ta bërë këtë veprim,ku gjithmonë kemi mundësi .Ne do të reflektojmë për të gjetur a ka ndonjë provë që filozofja Korsgaari e quan ,,reflective endorsemente,, miratim refleksiv,,.

Të shikojmë problemin e respektimit të ligjit,në vend që të studiojmë thyrjen e ligjit në brendësi të shqyrtojmë se çfarë cilësish objektive kanë në vetvete veprime të tilla.Të kthejmë vështrimin brenda nesh dhe të studiojmë mendimet e befta dhe bindjet tona.

Ndonjë mendon se të gjithë e kanë për detyrë që të respektojnë ligjet,në qoftë se jo ,thyrja e ligjit që sjell të mira për veten vendin dhe të tjerët,ku  shkakton të këqija të vogla për njerëzit. Me këtë problem në Kosovë duhet të mirret miratimi refleksiv i shoqërisë.

Kontrolloni gjithashtu

Azgan Haklaj

Azgan Haklaj: Protesta – funeral e idhujve të rremë…!

Protesta  e thirrur nga Sali Berisha nuk ishte vetëm një deshtim por në tërësinë  e …