Arbanë Qeriqi-Gashi: Komuniteti LGBTI dhe pasojat shumë negative për familjet tradicionale, shqiptare

Komuniteti LGBTI (Lesbike, Gay, Biseksual, Transgjinor dhe Interseks) është një grup që përfshin individë me orientime seksuale dhe identitete gjinore të ndryshme nga ato tradicionale hetero-normative. Derisa mbështetësit e të drejtave të këtij komuniteti argumentojnë për barazi dhe përfshirje, ka edhe një pjesë të shoqërisë që kundërshton këtë lëvizje, sepse është një kërcënim për vlerat tradicionale të familjes.

 Një nga shqetësimet kryesore të kundërshtarëve të komunitetit LGBTI është shthurja e familjes tradicionale. Familja tradicionale, e përbërë nga një burrë, një grua dhe fëmijët e tyre, konsiderohet si gurthemeli i shoqërisë. Në këtë model, burri dhe gruaja kanë role të përcaktuara qartë dhe kontribuojnë në rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Kjo strukturë familjare ka ekzistuar për shekuj dhe është parë si një formë e qëndrueshme dhe e sigurt për të rritur gjeneratat e reja.

 Njeriu, si burri ashtu edhe gruaja, janë krijuar për t’u martuar bashkë dhe nga kjo bashkësi të lindë një tjetër njeri. Ky është thelbi i natyrës njerëzore dhe mënyra se si njerëzimi ka siguruar vazhdimësinë e tij. Komunitetet që nuk përmbushin këtë parim natyror nuk mund të kontribuojnë në lindjen e njerëzve të rinj, dhe kjo situatë përbën një rrezik të madh për të ardhmen e njerëzimit.

 Promovimi i të drejtave të komunitetit LGBTI dhe njohja e marrëdhënieve të tyre si të barabarta me ato heteroseksuale, dëmton këtë model tradicional. Legalizimi i martesave të të njëjtit seks, adoptimi i fëmijëve nga çiftet homoseksuale dhe promovimi i edukimit gjinor në shkolla, janë hapa që minojnë rolet tradicionale gjinore dhe çojnë në një perceptim të paqëndrueshëm të familjes. Këto ndryshime janë degjenerime që mund të ndikojnë negativisht në të ardhmen e shoqërisë.

 Një tjetër shqetësim është ndikimi i dhënies së hapësirës dhe pranimit të komunitetit LGBTI tek fëmijët. Edukimi për çështjet LGBTI në shkolla, përfshirja e librave dhe materialeve që përshkruajnë marrëdhënie të ndryshme nga ato tradicionale dhe promovimi i pranimit të identiteteve të ndryshme gjinore dhe seksuale mund të ndikojnë në formësimin e mendjeve të reja. Andaj kjo çon në konfuzion dhe eksperimentim të parakohshëm të fëmijëve me identitetet e tyre gjinore dhe orientimet seksuale. Për këtë arsye, këto përmbajtje dhe influenca duhet të kufizohen në mënyrë që të ruhet integriteti dhe qartësia e zhvillimit të fëmijëve.

 Një nga shqetësimet më të mëdha që ngrihet është kërkesa e këtyre komuniteteve për të drejtën e birësimit. Lejimi i tyre për të birësuar mund të çojë në një rrezik të madh për shoqërinë, pasi ekziston frika se fëmijët e birësuar mund të edukohen dhe të formohen sipas parimeve dhe stilit të jetës së këtyre komuniteteve. Kjo mund të sjellë një ndryshim të rëndësishëm në strukturën dhe vlerat tradicionale të shoqërisë, duke ndikuar negativisht në vazhdimësinë dhe stabilitetin e saj.

Andaj, është e rëndësishme të reflektojmë thellë mbi këto çështje dhe të sigurojmë që çdo vendim i marrë të jetë në përputhje me ruajtjen e natyrës dhe vazhdimësisë së njerëzimit. Çdo shoqëri ka nevojë për një bazë të fortë dhe të qëndrueshme për të garantuar një të ardhme të sigurt dhe të qëndrueshme për të gjithë anëtarët e saj.

Në ditët e sotme, paria e shtetit dhe e kryeqytetit po e udhëheq vendin drejt një situate mjerimi. Kryeministri ka theksuar se secili prej nesh është i ndryshëm dhe duhet të kuptohet, por ai vetë duket se nuk ka arritur kurrë të kuptojë dhe të përballë protestuesit që kërkojnë të drejtat e tyre jetësore dhe identitare. Gjatë mandatit të tij katërvjeçar, kryeministri nuk ka gjetur kohë për të takuar as edhe një herë personat që kanë humbur gjymtyrët e tyre në minat e mbetura nga lufta.

Kjo mungesë e angazhimit nga ana e kryeministrit është tepër shqetësuese, duke marrë parasysh nevojat e mëdha dhe urgjente që kanë këta individë për përkrahje morale dhe financiare. Për më tepër, as ministri i Shëndetësisë nuk ka treguar ndonjë përpjekje të dukshme për t’u takuar me këta të mbijetuar, të cilët përballen çdo ditë me sfida të mëdha fizike dhe psikologjike.

Këta individë, të cilët kanë sakrifikuar shumë dhe kanë pësuar humbje të mëdha në shërbim të vendit, meritojnë një përkujdesje të veçantë dhe vëmendje të vazhdueshme nga ana e udhëheqësve të shtetit. Takimet dhe mbështetja e drejtpërdrejtë nga zyrtarët më të lartë të qeverisë do të kishin një ndikim të madh pozitiv në moralin e tyre dhe do t’u jepnin një ndjenjë të rëndësishme se sakrificat e tyre nuk janë harruar. Ata kërkojnë të drejta të vërteta, e jo si ato të imponuara nga parada e krenarisë, e cila në këtë kontekst nuk shihet si një shprehje e krenarisë, por si një manifestim i degjenerimit, shthurjes dhe skandalit. Kjo situatë e mjerueshme po e zhyt shoqërinë dhe shtetin në një krizë morale dhe etike.

Ministri i Kulturës dhe Ministri i Shëndetësisë, gjithmonë të pranishëm krah për krah me udhëheqësin e tyre në këtë lloj parade, por nuk mbahen mend për të qenë të pranishëm në protestat e komunitetit lexues ose të atyre shëndetësorë, të cilët kanë pasur kërkesa të mëdha gjatë gjithë kësaj kohe të qeverisjes. Ata kanë treguar një indiferencë të plotë ndaj këtyre çështjeve thelbësore për shoqërinë.

Një deputete e cila është e përllogaritur si një nga personazhet më negative në shtet, ka treguar një lidhje të ngushtë me komunitetin serb dhe kriminelët serbë. Ajo ka insistuar me forcë në futjen e ligjit për LGBT në Kuvend, një veprim që është konsideruar i pafalshëm nga shumë qytetarë.

 Është jetike të bëhet thirrje e fuqishme për të gjithë prindërit që të tregohen të kujdesshëm dhe vigjilentë ndaj devijimeve të mundshme që mund të prekin fëmijët e tyre. Është e qartë se shteti në shumë raste, nuk ka treguar interes të mjaftueshëm për të ardhmen dhe mirëqenien e fëmijëve tanë. Për këtë arsye, përgjegjësia bie në mënyrë të veçantë mbi ju, prindërit, që të ndërmerrni hapa konkretë dhe të vendosur për të mbrojtur fëmijët tuaj nga çdo ndikim i dëmshëm.

 Ju lutemi të angazhoheni me seriozitet në edukimin dhe mbikëqyrjen e tyre, duke ofruar një ambient të sigurt dhe të shëndetshëm ku ata mund të rriten dhe të zhvillohen. Është thelbësore të komunikoni hapur me fëmijët tuaj, të dëgjoni shqetësimet dhe mendimet e tyre, dhe të jeni një burim i vazhdueshëm mbështetjeje dhe udhëzimi.

 Në këtë kontekst, është gjithashtu e rëndësishme të promovoni vlera dhe parime të forta familjare dhe sociale që do të ndihmojnë fëmijët tuaj të zhvillojnë një qëndrim të shëndetshëm dhe kritik ndaj çdo ndikimi negativ. Ndërveprimi i rregullt me mësuesit dhe komunitetin është gjithashtu një mënyrë efektive për të siguruar që fëmijët tuaj janë në një mjedis që i mbështet dhe i nxit të ecin përpara në mënyrë pozitive.

Ndërsa shteti duhet të përmirësojë politikat dhe masat e tij për mbrojtjen e fëmijëve, deri atëherë, ne duhet të marrim përgjegjësinë dhe të veprojmë me vendosmëri për të siguruar që fëmijët tanë të kenë një të ardhme të ndritur dhe të sigurt. Angazhimi juaj është jetik për të ndaluar çdo të keqe që mund të kërcënojë zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve tuaj.

Personalisht, jam kategorikisht kundër kësaj maskarade, e cila nëse vazhdon me këtë ritëm, do të sjellë pasoja të pariparueshme brenda një dhjetëvjeçari. Kjo situatë përbën një kërcënim serioz për strukturën sociale dhe morale të shoqërisë sonë. Pasojat e kësaj dukurie mund të jenë të thella dhe të gjera, duke ndikuar në mënyrë të konsiderueshme në të ardhmen e brezave të rinj dhe në kohezionin e përgjithshëm shoqëror.

Një nga shqetësimet kryesore është se kjo maskaradë po shkatërron vlerat dhe traditat që kanë qenë themeli i identitetit tonë kombëtar për breza të tërë. Nëse nuk ndërmarrim masa të menjëhershme dhe të vendosura për të ndaluar këtë fenomen, ne rrezikojmë të humbasim një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore dhe morale.

Për më tepër, kjo situatë mund të ndikojë negativisht në zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjve tanë, të cilët janë më të ndjeshëm ndaj ndikimeve të jashtme dhe më të prirur për t’u ndikuar nga mesazhe dhe modele të dëmshme. Kjo mund të çojë në një krizë identitare dhe morale, duke krijuar një brez që është i shkëputur nga vlerat dhe traditat që e kanë formuar shoqërinë tonë deri më tani.

 Nëse nuk veprojmë tani, brenda një dhjetëvjeçari mund të përballemi me një realitet ku këto pasoja janë bërë të pariparueshme. Prandaj, është e domosdoshme që të ngrihemi dhe të marrim masa konkrete për të mbrojtur vlerat dhe integritetin e shoqërisë sonë, duke edukuar dhe mbështetur brezat e rinj në mënyrë që ata të jenë të përgatitur për të përballuar sfidat e së ardhmes pa humbur identitetin dhe vlerat e tyre thelbësore.

 

Arbanë Qeriqi-Gashi, pedagoge, kryeredaktore e Radios-Kosova e Lirë, folëse në RKL dhe TV-DIELLI

Kontrolloni gjithashtu

Smajl Latifi: Ukshin Hoti bëri që me shembullin personal të motivojë e nxisë veprimtarët e kohës për revoltë e luftë të armatosur

NJERIU QË I DHA KOMBIT GJITHÇKA QË PATI *** (Thekse nga fjala ime) —— Të …