Valbona Imami: Shqipëria e varfër ish-socialiste qëndronte me shumë dinjitet njerëzor

INSTAT: Në kohën e PPSH-së jetëgjatësia e shqiptarëve për 20 vjet u rrit nga 50 në 72 vjet, në 30 vitet e “demokracisë” u rrit 3 vjet më shumë

Shqiptarët e viteve 1950 jetonin mesatarisht vetëm 54.4 vite sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndërsa që nga ajo kohë deri në vitin 2020, jetëgjatësia u rrit me 42%. Të dhënat historike mbi jetëgjatësinë në 70 vitet e fundit, tregojnë nëse përmirësimi më i madh ndodhi në dy dekadat e para të regjimit socialist në vitet 1950-1970, ky tregues u rrit me 18 vite ose 33%. Nga 54.4 vjeç më 1950 jetëgjatësia mesatare në vitin 1970 arriti në 72.3 vite. Në vitin 2020, jetëgjatësia e pritur në lindje në Shqipëri ishte 75,2 vjet për burrat dhe 79,6 vjet për gratë. Popullsia në Shqipëri ka ndryshuar gjatë 30 viteve të fundit. Kjo vjen, veçanërisht, për shkak të ndryshimeve në sistemin ekonomik, duke kaluar nga ekonomia e centralizuar në një sistem të tregut të hapur i cili ka dhënë efektin e tij në lindje, vdekje, migracion, dhe sigurisht ka një ndikim në të ardhmen e popullsisë shqiptare. Është gjithashtu e rëndësishme të dihet sa e moshuar është dhe do të jetë popullsia në vitet në vazhdim, në mënyrë që të planifikohen, për shembull pensionet apo kujdesi shëndetësor. Në 1 Janar 2021 popullsia e Shqipërisë rezulton 2,83 milionë banorë dhe krahasuar me vitin 2011.

Kontrolloni gjithashtu

BSPK-ja ka reaguar ndaj vendimit të ZRRE-së për shtrenjtimin e energjisë elektrike

Përfaqësuesit më të lartë të Federatave Sindikale, anëtare të BSPK-së, nesër mbajnë protesta në Prishtinë

Përfaqësuesit më të lartë të Federatave Sindikale, anëtare të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të …