Avokati i Popullit

Institucioni i Avokatit të Popullit, më 18 janar 2022, planifikon të organizojë takime me qytetarë “Dita e Hapur” në Komunën e Malishevës

 Institucioni i Avokatit të Popullit, përmes Zyrës Rajonale  në Gjakovë,  të martën  më  18 janar 2022,  planifikon të organizojë takime me qytetarë “Dita e Hapur” në Komunën e Malishevës, prej orës 11:00 deri në ora 12:00.  Në takimet me qytetarë do të merr pjesë edhe znj. Naile Alaj , Zëvendëse e Avokatit të Popullit.  Mediet gjatë kësaj kohe do të kenë mundësinë e intervistës me znj. Naile Alaj, Zëvendëse e Avokatit të Popullit, me qëllim të promovimit të punës së IAP-së dhe praktikën e takimeve me qytetarët nëpër komuna gjatë Ditëve të Hapura.

Kontrolloni gjithashtu

Byroja Kosovare e Sigurimeve në 20 muajt e fundit trajton 11.435 lëndë

Në 20-të muajt e fundit, Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) ka mbyllur hiç më pakë …