Komuna e Malishevës dënon ashpër rastin amoral që ka ndodhur ditë më parë në Gjimnazin, “Hamdi Berisha”

Komuna e Malishevës dënon ashpër rastin amoral që ka ndodhur ditë më parë në Gjimnazin, “Hamdi Berisha”

Komuna e Malishevës, e dënon ashpër rastin që ka ndodhur ditë më parë në Gjimnazin “Hamdi Berisha” , në Malishevë, rast për të cilin jemi njoftuar nga ana e organeve përgjegjëse. Komuna e Malishevës, vlerëson se aktet e tilla janë të papranueshme dhe ju bëjmë thirrje organeve kompetente, që angazhimin për zbardhjen e rastit ta çojnë deri në fund. Gjithsesi, Komuna e Malishevës, karshi situatave të tilla, për asnjë moment nuk do të jetë tolerante dhe do të bëjmë përpjekje maksimale që aktet e tilla mos të përsëritën më.

Kontrolloni gjithashtu

Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi është cituar të ketë deklaruar se komunat e Kosovës përkundër sfidave nga niveli qendror, kanë arritur të shpenzojnë 75 për qind të mjeteve të destinuara për investime kapitale. Ai ka thënë me këtë rast se viti 2024 do të jetë një ndër vitet me sfiduese për nivelin lokal sa i përket investimeve të reja kapitale, kjo pasi Parlamenti i Kosovës nuk ka marr parasysh fare propozimet e komunave për projekte të reja kur ka votuar buxhetin për vitin 2024, që sipas tij, do të ndikonin në zhvillimin ekonomik lokal. Përkundër sfidave që janë ballafaquar komunat në vitin 2023, sa i përket shpenzimeve në investime kapitale komunat kanë rezultate të jashtëzakonshme dhe nëse i krahasojmë me investimet kapitale të shpenzuara nga niveli qendror diferenca është dyshifrore mes nivelit lokal edhe nivelit qendror. Kjo do të thotë që komunat kanë punuar mirë, gjithashtu planifikimet buxhetore i kanë hartuar me seriozitetin më të madh të mundur por edhe zbatimi i tyre përkundër sfidave që janë shkaktuar nga niveli qendror, do të thotë jo vetëm nga ministrit por edhe nga institucionet e nivelit qendror, komunat kanë arritur që të bëjnë shpenzimet të mjeteve për investime kapitale me përqindje jashtëzakonisht të mirë, ka thënë mes tjerash Sazan Ibrahimi.

Kryetari i AKK-së Sazan Ibrahimi: Për herë të parë në 25 vite, asnjë projekt i komunave nuk është përkrahur nga qeveria

Sazan Ibrahimi, kryeshef i Asociacionit të Komunave të Kosovës, ka shprehur shqetësimin e tij për …