Komunikatë për media nga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale pas situatës emergjente të krijuar nga COVID-19

Komunikatë për medie e KPMM-së, lidhur me situatën emergjente të krijuar nga COVID-19

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, pas vendimeve të marruara nga Qeveria, ka reflektuar menjëherë konform situatës së krijuar dhe në harmoni me vendimet në fjalë, duke qenë vigjilent ndaj rëndësisë që ka ruajtja e kontinuitetit të aktiviteteve minerare në vend. Në përputhje me këtë, Bordit në mbledhjen e mbajtur me datën 15.03.2020, morri vendim për krijimin e Shtabit emergjent. Me këtë rast, lejohet zhvillimi i punës nën masa dhe kujdes maksimal, bazuar në udhëzimet e institucioneve përkatëse dhe me staf të reduktuar, konform Vendimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Konform situatës se krijuar, Bordi ka mbajtur mbledhje të jashtëzakonshme, me ç’rast janë ndërmarr masat e nevojshme mbrojtëse, ku është siguruar material dezinfektues si alkool, dorëza dhe maska mbrojtëse për stafin e anagazhuar, është dezinfektuar objekti i KPMM-së. Në mënyrë obligative stafi detyrohet të i përmbahet këshillave të dhëna nga Institucionet shëndetësore të Republikës së Kosovës, siç është ruajtja e distancës dhe krijimi i kushteve teknike për zhvillimin e punëve të domosdoshme.

Me këtë rast dëshirojmë të informojmë opinion e gjerë, në veçanti palët e interesit, me theks ndërmarrjet minerare të KPMM-së, se gjatë muajit Mars ka mbajtur takim të rregullt të Bordit për licenca dhe leje, janë shqyrtuar 12 licenca të Hulumtimit, 6 licenca të shfrytëzimit, 6 leje për aktivitete të veçanta, si dhe është aprovuar raporti vjetor i KPMM-së. Po ashtu KPMM-ja ka vazhduar edhe punën në teren në realizimin e aktiviteteve minierare, inspektimin dhe monitorimin e sektorit, me staf të redaktuar dhe masa të kujdesit të sigurisë shëndetësore.

Nën mbikëqyrjen e inspektoreve te KPMM-se deri më tani janë realizuar me suksese 21 minime në punimet minerare sipërfaqësore prej të cilave juan fituar 257,537.28m 3 shkëmbinj te fortë, si parakusht esencial për vazhdimin e afarizmit të ndërmarrjeve minerare, si dhe zinxhirit në ndërtimtari të lartë dhe atë të ulët. KPMM-ja do të vazhdoj të ruaj këtë kontinuitet të punës, i cili do të reflektoj pozitivisht në ekonomin e vendit si të domosdoshme për momentet qe po kalojmë. Janë realizuar edhe katër minime ne minierat nëntokësorë të Plumb-Zinkut në pjesën veriore të vendit, në minierat Bello Berdo dhe Cërnac.

Vlen të theksohet se përcjellja e explozivit gjithmonë bëhet nga Departamenti i Sigurisë Publike (DPS) në kudër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike me aprovimin e KFOR-it kurse aprovimi dhe monitorimi i minimeve nga Inspektorët e KPMM- së. Realizimi i minimeve bëhet nga kompanitë minuese te licencuara në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike. Janë duke u inspektuar edhe të gjitha operimet e jashtë ligjshme në Republikën e Kosovës.

Minierat me të mëdha për nga numri i punëtoreve dhe kapaciteti i prodhimit si: “Trepça”SH.A, KEK-u, “Newco Ferronikeli Complex” LLC dhe “Sharr Cem” janë duke vazhduar prodhimin, andaj inspektorët e KPMM-së janë duke monitoruar dhe mbështetur aktivitetin e tyre dhe sipas nevojës do të asistojnë konform detyrave dhe përgjegjësive ligjore.

KPMM si kontribuues i tretë në Buxhetin e vendit me rreth 31 milion Euro vjetore , gjatë tremujorit të parë të këtij viti ka realizuar të hyra rreth 7,925,121.38 €,që në krahasim me tre mujorin e vitit 2019 janë për 8,5% më të larta. Ju bëjmë me dije se, KPMM-ja do të vazhdojë punën, konform vendimeve të Qeverisë, përkatësisht Vendimit të Bordit dhe nën Mbikëqyrjen e Shtabit Emergjent, për të mundësuar kontinuitetin e prodhimtarisë në industrinë minerare, dhe kështu duke mbështetur ekonominë e vendit përmes sektorëve, me çrast bëhet ruajtja e prodhimtarisë në sektorët kyç.

Kontrolloni gjithashtu

Bajram Begaj: Kosova dhe Serbia të kthehen sa më shpejt në tryezën e dialogut dhe në zbatimin e marrëveshjeve

Begaj: Të drejtat e njeriut janë ideal i përbashkët për të cilin luftojnë të gjithë popujt

Kryetari i Shqipërisë, Bajram Begaj ka vlerësuar lart dokumentin e të drejtave të njeriut dhe …