KPF në Skenderaj ka mbajtur mbledhjen e rregullt

Komiteti për Politikë e Financa, i udhëhequr nga kryesuesja e Kuvendit të komunës së Skenderajt, Adelina Spahiu, e ku kanë marrë pjesë kryetari i Komunës, Fadil Nura, drejtorët e ekzekutivit dhe anëtarët e KPF-së, ka mbajtur mbledhjen e rregullt, në të cilën ka shqyrtuar këto pika të rendit të ditës:

– Propozim-venim i nismës së Kryetarit të Komunës, për binjakëzim të Komunës së Skenderajt me Komunën e Vokuvarit të Kroacisë;

– Propozim-vendim për këmbim të pronës së paluajtshme në rrugën “17 Shkurti” (I);

– Propozim-vendim për këmbim të pronës së paluajtshme në rrugën “17 Shkurti” (II);

– Propozim-vendim për themelimin e komiteteve konsultative;

– Propozim-vendim për miratim të listës së emërtimit të rrugëve në komunën e Skenderajt;

Pas diskutimeve në pikat e caktuara dhe sqarimeve të nevojshme nga kryetari Nura dhe drejtorët komunal, anëtarët e KPF-së kanë rekomanduar të gjitha pikat e rendit të ditës për miratim në seancën e ardhshëm të Kuvendit që do të mbahet në fund të këtij muaji.

Kontrolloni gjithashtu

Me Smirën Komuna e Vitisë filloi procesin e buxhetimit me pjesëmarrje

Komuna e Vitisë, ka mbajtur takimin e parë me banorët e fshatit Smirë lidhur me …