Krijimtaria, studimet dhe aktivitetet kulturore e shkencore të dr. Teuta Shala Peli

Krijimtaria, studimet dhe aktivitetet kulturore e shkencore të dr. Teuta Shala Peli

Teuta Shala Peli, u lind më 3 mars të vitit 1980 në Qyshk të Pejës. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa gjimnazin në Pejë. Studimet në Fakultetin Filozofik-Dega Historisë i mbaroi në Prishtinë në vitin 2003. Në të njëjtin fakultet ka vazhduar studimet pasuniversitare, në lëmin e Historisë së Mesjetës të cilat i mbaroi më 14 prill 2010. Ndërsa me 7 mars 2011 ka regjistruar studimet e Doktoratës, në Qendrën e Studimeve Albanologjike në Tiranë, në lëmin e Historisë së Mesjetës. Prej vitit 2003 punon në Institutin e Historisë në Prishtinë. Ka thirrjen  Këshilltare Shkencore. Që nga Korriku i vitit 2022 eshtë u.d. e drejtorit të Institutit të Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë.

Deri tani ka këto vepra të botuara: Prof.dr. Sabile Keqmezi-Basha-Identiteti shkencor dhe krijues, Lidhja e shkrimtarëve e Kosovës, Prishtinë 2011,

 1. Kontribute për Historinë, “Brezi 81”, Prishtinë 2013,
 2. Ditë e dhembjes krenare, “Beqir Musliu”, Prishtinë 2014.
 3. Drishti në Mesjetë, Instituti i Historisë, Prishtinë 2016.
 4. Days of the proud pain, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2018.
 5. Gjenocidi serb në rajonin e Pejës (mars-qershor 1999), Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019.

Publikime:  

 1. Shotë Galica – Heroinë e Kombit, botuar në Kosova 26/2005, Prishtinë 2005.
 2. Kontributi i Ahmet Jusajt dhe bashkëvendësve të tij në mbrojtje të identitetit kombëtar(1944-1963), E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike(3), Prizren-Shkodër 2006.
 3. Ditë e dhembjes krenare Epoka e re 13 maj 2006.
 4. Demë Ali Pozhari figurë e shquar e historisë kombëtare E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike(4), Prizren-Klinë 2006.
 5. Masakra e vitit 1999 në fshatin Qyshk, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike(5),Prizren Orosh 2007.
 6. Biografi të disa të burgosurve në Kullën e Sheremetit, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike(6), Prizren-Burin 2007.
 7. Të dhëna për qëndrimin e Skënderbeut në Shqipëri para Vitit 1443, Kosova 29/30, Prishtinë 2008.
 8. Aroma e Arbërisë mesjetare, Koha Ditore 29.XI.2008.
 9. Raportet e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut me Republikën e Venedikun sipas Oliver Jens Schmitt, Vjetar i Arkivit të Kosovës39-2008, Prishtinë 2008.
 10. Trajtim i veçantë shkencor i emigrimit dhe integrimit të popullsisë shqiptare në venedik botuar në gazeta 55, Tiranë 2008.
 11. Ramë Binaku figurë e ndritur e Lëvizjes Çlirimtare, në Azem Bejtë Galica, Prishtinë 2009.
 12. Prezantimi i historisë mesjetare shqiptare në revistën Kosova, Kosova nr. 31-32, 2009.
 13. Vepra e cila i rezistoi kohës, Express, 11.09.2009.
 14. Qytetet bregdetare shqiptare në veprën e Shuflajt, Nacional, 6.12. 2009, Tiranë.
 1. Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë në veprën e dijetarit dhe albanologut të madh kroat Milan Shuflajt, Gazeta 55, 28.12. 2009 Tiranë.
 2. ”Zeta dhe Dinastia e Balshajve”- Giuseppe Gelcich,Vjetar i Arkivit të Kosovës, nr. 41-42, 2009.
 3. Nga Paleologët tek Muzakajt – Berati dhe Vlora në shekujt XII-XV“, Një vepër unikale për Beratin dhe Vlorën, në gazeta 55, Tiranë 04.02.2010.
 4. Trajtimi i Figurës së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut në revistën Gjurmime Albanologjike, në Gjurmime Albanologjike seria e shkencave historike 38-2008, Prishtinë 2010.
 5. Trajtimi i Figurës së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut në revistat shkencore Gjurmime Albanologjike dhe Kosova, në Kongresi i I ballkanik ”Historia dhe kultura e Ballkanit”, Prishtinë Maj 2010. 20. Një vepër monumentale mbi shekujt osman në hapësirën shqiptare botuar në edukata islame, revistë shkencore, kulturore, islame, Prishtinë 2010.
 6. Kontributi i Millan Shuflajt për mesjetën shqiptare, në Vjetar, nr. 43-44, Prishtinë 2010.(2011)
 1. Tregtaret venedikas ne qytetet bregdetare shqiptare dhe veprimtaria e tyre gjatë mesjetës, në Kosova 33/34, Prishtinë 2011.
 2. Disa të dhëna mbi tregtinë e kripës në qytetet bregdetare shqiptare gjatë sundimit venedikas, në Gjurmime Albanologjike seria e shkencave historike, 38/2009, Prishtinë 2011.
 3. Shtypi i mërgatës i trajtuar në një monografi shkencore, Epoka e Re, 23, IV.2011. 25. Përshkrimi i realitetit të hidhur, Shenja,nr.05,shtator 2011.
 4. Voskopoja përballë shkëlqimit dhe rënies- dy pamjet e një shekulli Gjurmime albanologjike seria e shkencave historike, 40/2010, Prishtinë 2011.
 5. Protestat dhe demonstratat e shqiptarëve në Kosovë 1989-1992 Vjetar 45-46/2011, Prishtinë 2011.
 6. Atdhetarizma e mërgatës shqiptare e përfshirë në tri libra shkencore, në Epoka e Re, 3.3.2012 29. Qytetet bregdetare shqiptare dhe Venediku gjatë viteve 1468-1571 Botuar në Kosova 35/36, Prishtinë 2012.
 7. Relacionet në mes të qyteteve bregdetare shqiptare dhe Republikës së Venedikut gjatë viteve 1392-1396. Botuar në Vjetar i Arkivit të Kosovës, 47-48, Prishtinë 2012.
 8. Relacionet në mes të qyteteve bregdetare shqiptare dhe republikës së Venedikut gjatë viteve 1396-1404, Kosova 37/38, Prishtinë 2013.
 9. Aktivitetet e Institutit të Historisë Prishtinë gjatë vitit 2013, Kosova nr. 39, 2014.
 10. Mërgimi dhe integrimi i drishtjanëve në Venedik pas pushtimit të drishtit nga osmanët 1478, në Albanologji 5, Instituti Albanologjik, vëllimi II, Prishtinë 2015.
 11. Gruaja në Drisht dhe Shkodër gjatë Mesjetës, Fejton, Epoka e Re, 21.04.2016
 12. Roli dhe pozita e gruas në Drisht dhe Shkodër gjatë Mesjetës, Fejton, Epoka e Re, 22.04.2016
 13. Të dhëna për rolin dhe pozitën e gruas në Drisht dhe Shkodër gjatë mesjetës në Revistën Kosova, në Revistën Kosova nr.40. 2015.
 14. Prania e etnonimit albanensis në Raguzë gjatë mesjetës, sipas burimeve dokumentare, Kosova 41, 2016.
 15. Aktivitetet e Institutit të Historisë “Ali Hadri”- Prishtinë gjatë vitit 2016, Kosova 41, 2016.
 16. The City of Drisht in the Middle Ages, Anglisticum Journal (AJ), Volume: 5 | Issue: 11, November 2016 | 13-16 .
 17. Familja Engjëlli -Familje Fisnike E Drishtit, Vjetar i Arkivit të Kosovës, 52/ 2016.
 18. Political – diplomatic mission of Aleks Span, European Journal of Social Sciences Studies, volume 2, Issue 9, 2017,www.oapub.org/soc
 19. Aleks Spani vojvoda i Novobërdës, Kosova 42, 2017.
 20. Aktivitetet e Institutit të Historisë “Ali Hadri” -Prishtinë gjatë vitit 2017, Kosova 42, 2017.
 21. Gjergj Kastrioti- Skanderbeg in the Activities of Kostandin Jericek, European Academic Research, Vol. VI, Issue 5/ August 2018,www.euacademic.org
 22. Hapja e medreseve në Kosovë gjatë periudhës osmane, Medreseja “Alaudin” e Prishtinës – 65-vjet në shërbim të arsimit fetar dhe kombëtar – Prishtinë 2018.
 23. Qyteti i Drishti parë nën prizmin e studimeve të Kostandin Jireçekut, Kosova 43/2018.
 24. Epoka e lavdishme e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut parë nën prizmin e fondeve të Arkivit Shtetëror të Dubrovnikut, Kosova 43/2018.
 25. Aktivitetet e Institutit të Historisë “Ali Hadri”- Prishtinë gjatë vitit 2018, Kosova 43/2018.
 26. Përpjekjet për çlirimin e Drishtit nga sundimi venedikas, në kohën e Gjergj Kastriotit- Skënderbeut, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në 550-vjetorin e vdekjes, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2019.
 27. Prika dhe dhuratat në familjet arbërore me rastin e martesës (Gjysma e dytë e shek. XIV- shek. XV), Kosova 44, 2019. 51. Roli i klerikëve drishtianë në shërbimet laike gjatë viteve 1317-1496, Kosova 45, 2020.
 28. Political developments in Drishti at the end of the XIV century and the first years of the XV century (1392-1403), European Journal of Economics, Law and Social Sciences, Vol. 5 No. 2 June, 2021, Graz-Austria.http://iipccl.org/wp-content/uploads/2021/06/Pages-from-026.pdfThe Role of Dristian Priests as Notaries and Judges during the Middle Ages; Journal of History and Future, June 2021, Volume 7, Issue 2. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1723590
 29. The Tradition of Wedding Gifts in Albanian Families during the Middle Ages (1368 -1451), Journal of History and Future, September 2021, Volume 7, Issue 3,https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf/issue/65197
 30. Raportet e Gjergj Kastriotit- Skënderbeut me familjet fisnike të Drishtit, Kosova 46, 2021.
 31. The nobility of Drivasto and Scanderbeg, SEEU Review, Volume 17 Issue 1, 2022, 69 – 76.https://sciendo.com/article/10.2478/seeur-2022-0013.

Ka marrë pjesë në sërë simpoziumesh si:  

 1. “80-vjetori i Betejës së Galicës nën udhëheqjen e Azem Bejtës”, Prishtinë Korrik, 2004.
 2. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Shkodër qershor 2005.
 3. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Klinë dhjetor 2005.
 4. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Orosh Korrik 2007.
 5. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Burim(Istog), 2007.
 6. Kongresi i I ballkanik ”Historia dhe kultura e Ballkanit”,

Prishtinë Maj 2009.

 1. Kontributi i Milan Shuflajt në studimet Albanologjike, 9.11.2009, Prishtinë.
 2. Kongresi i II ballkanik ”Historia dhe kultura e Ballkanit”, Prizren Maj 2010.
 3. Deklarata Kushtetuese dhe Kushtetuta e Kaçanikut, Prishtinë 2 korrik 2010.
 4. Demonstratat e vitit 1981: Kthesë e madhe në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, Prishtinë 3-4 qershor 2011.
 5. Mahmutbegollajt në rrjedhat e historisë, 24-25 maj 2012 Prishtinë.
 6. Tribuna Shkencore, Kosova prej vitit 1878 deri në qershor 1999, Ferizaj 12. 06. 2012.
 7. Mërgimi dhe integrimi i drishtjanëve në Venedik pas pushtimit të Drishtit nga osmanët 1478, “Java e Albanologjisë, 16-18 qershor 2014, Prishtinë.
 8. Java e shkencës, 12.05.2016, “Gjurmë të emrit shqiptar në Drisht”.
 9. “Revista “DITURIA ISLAME” – tri dekada jetë, punë, sfida dhe suksese, BASHKËSISË ISLAME TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, Prishtinë, 18-20 nëntor 2016. Tema: “Prezantimi i kontributit dhe rolit të gruas në shoqëri në revistën “Dituria islame”
 10. Konferencën Shkencore : “50- vjetë të Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë”, 15 maj, , Aktivitetet shkencore të Institutit të Historisë gjatë viteve 1967-2016,
 11. Konferenca Shkencore Medreseja “Alaudin” e Prishtinës – 65-vjet në shërbim të arsimit fetar dhe kombëtar – Prishtinë, 18 maj 2017, Hapja e medreseve në Kosovë gjatë periudhës osmane
 12. Java e shkencës, 19. Maj 2017, Familja fisnike Spani nga Drishti dhe lidhjet e saj me Novobërdën
 13. International Balkan Annual Conference, “The Role of Diplomacy in the History of the Balkans”. Misioni politiko-diplomatik i Aleks Spanit- Vojvodë i Novobërdës, 10-11, nëntor 2017, Prishtinë.
 14. “40-vjet veprimtari shkencore dhe krijuese të Prof. dr. Sabile Keçmezi-Basha”, Prishtinë, 27.05.2018: Kontributi atdhetar i gruas shqiptare parë nën prizmin e studimeve të Prof.Dr. Sabile Keçmezi-Basha.
 15. Java e shkencës, 18.05.2018.
 16. Konferenca Ndërkombëtare “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në 550-vjetorin e vdekjes”, 16 tetor 2018: Përpjekjet për çlirimin e Drishtit nga sundimi venedikas në kohën e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.
 17. Konferencë albanologjike ndërkombëtare, Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, Koha në të cilën jetoi dhe gjurmët që la në histori, Tiranë, 1-2 nëntor 2018: Raportet e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut me familjet e njohura të Drishtit;
 18. Konferenca Ndërkombëtare: Krimet serbe në rajonin e Dukagjinit mars-qershor 1999, 11, qershor 2019 Prishtinë.
 19. Kuvendi ndërkombëtar i studimeve albanologjike (24-28 nëntor 2021) Tiranë: Rreth konsolidimit të sundimit venedikas në Durrës (1392-1396).
 20. Konferenca shkencore: “Gjenocidi serb kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX”, 7-8 prill, 2022, Prishtinë. Tema: Krimet e forcave serbe në komunën e Pejës dhe Istogut 1998-1999.
 21. Konferenca shkencore: “Përjetimet dhe kontributi i gruas shqiptare përballë gjenocidit serbë gjatë luftës dhe “Eksodi 99”, 15 prill 2022, Prishtinë. Tema: Qëndresa e femrave shqiptare ndaj gjenocidit serb në komunën e Pejës (shkurt 1998-qershor 1999)
 22. “Panairi mbarëkombëtar i librit akademik dhe shkencor”, promovimi i librit: “Arbërorët ndërmjet kishës perëndimore dhe asaj lindore gjatë shekujve XI-XV”. Tiranë, 24.04.2022.
 23. Fjalë përshëndetëse në: Akademia Solemne: 55-vjetori i Institutit të Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë, ( 4 nëntor 2022).
 24. Fjalë përshëndetëse në: Akademia Solemne: “Ditët e Bogdanit”, Prishtinë (6 dhjetor 2022).
 25. Fjalë përshëndetëse në: Konferenca shkencore: Ditët e Alfabetit-Edicioni IV , “Studimet albanologjike në gjuhën gjermane”, Shkup (14 nëntor 2022).
 26. Fjala e mbylljes në Konferenca shkencore: “Ditët e Bogdanit”, Shkup (5 dhjetor 2022).

Kontrolloni gjithashtu

Ismail Kadare

Ismail Kadare: Epoka e kapitalizmit është në perëndim, ndërsa Realizmi socialist është ende në dekadat e tija të para

A do të vazhdojnë të ekzistojnë letërsia dhe artet në të ardhmen? Kjo pyetje, herë …