Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi është cituar të ketë deklaruar se komunat e Kosovës përkundër sfidave nga niveli qendror, kanë arritur të shpenzojnë 75 për qind të mjeteve të destinuara për investime kapitale. Ai ka thënë me këtë rast se viti 2024 do të jetë një ndër vitet me sfiduese për nivelin lokal sa i përket investimeve të reja kapitale, kjo pasi Parlamenti i Kosovës nuk ka marr parasysh fare propozimet e komunave për projekte të reja kur ka votuar buxhetin për vitin 2024, që sipas tij, do të ndikonin në zhvillimin ekonomik lokal. Përkundër sfidave që janë ballafaquar komunat në vitin 2023, sa i përket shpenzimeve në investime kapitale komunat kanë rezultate të jashtëzakonshme dhe nëse i krahasojmë me investimet kapitale të shpenzuara nga niveli qendror diferenca është dyshifrore mes nivelit lokal edhe nivelit qendror. Kjo do të thotë që komunat kanë punuar mirë, gjithashtu planifikimet buxhetore i kanë hartuar me seriozitetin më të madh të mundur por edhe zbatimi i tyre përkundër sfidave që janë shkaktuar nga niveli qendror, do të thotë jo vetëm nga ministrit por edhe nga institucionet e nivelit qendror, komunat kanë arritur që të bëjnë shpenzimet të mjeteve për investime kapitale me përqindje jashtëzakonisht të mirë, ka thënë mes tjerash Sazan Ibrahimi.

Kryetari i AKK-së Sazan Ibrahimi: Për herë të parë në 25 vite, asnjë projekt i komunave nuk është përkrahur nga qeveria

Sazan Ibrahimi, kryeshef i Asociacionit të Komunave të Kosovës, ka shprehur shqetësimin e tij për mungesën e bashkëpunimit mes qeverisë dhe komunave gjatë qeverisjes së Kryeministrit Albin Kurti. Ibrahimi, me një përvojë 20-vjeçare në punën me kryeministrat e Kosovës, theksoi se kjo është hera e parë që komunat nuk kanë marrë mbështetje për asnjë projekt. “Kurrë më parë nuk ka ndodhur që të mos ketë bashkëpunim mes qeverisë dhe komunave si në këtë qeverisje. Ai shtoi se gjatë dy dëgjimeve të fundit buxhetore, asnjë projekt i komunave nuk është përkrahur, gjë që nuk ka ndodhur në dy dekadat e fundit. Ibrahimi gjithashtu kritikoi faktin që projektet qeveritare po vendosen në ministritë e linjës dhe po ndahen bazuar në preferenca politike, duke theksuar se kjo ndikon negativisht në përmirësimin e jetës së qytetarëve në nivel lokal. “Goditja ndaj komunave është goditje ndaj qytetarit, sepse jeta zhvillohet në nivel lokal dhe mungesa e mbështetjes për komunat ndikon direkt në mospërmirësimin e jetës së qytetarëve,” përfundoi Sazan Ibrahimi.

Kontrolloni gjithashtu

Plakja e popullsisë në Kosovë, tregon se mosha mesatare është rritur për pesë vite, krahasuar me 2011

Të dhënat preliminare të Regjistrimit të Popullsisë të vitit 2024, të publikuara nga Agjencia e …