Fillimi / Institucionet / Kuvendi i komunës së Hanit të Elezit mbanë mbledhjen e dytë të rregullt për vitin 2020

Kuvendi i komunës së Hanit të Elezit mbanë mbledhjen e dytë të rregullt për vitin 2020

Kuvendi i komunës së Hanit të Elezit mbanë mbledhjen e dytë të rregullt për vitin 2020.

Këshilltarët komunal për rendë të ditës shqyrtuan:

  1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,

  2. Shqyrtimi i informatës mbi raportin e punës së kryetarit të komunës për vitin 2019,

  3. Miratimi i shpenzimeve buxhetore për vitin 2019,

  4. Miratimi i propozim vendimit për rritjen e buxhetit nga të hyrat vetanake për vitin 2019,

  5. Miratimi propozim vendimit për bartjen (alokimin) e buxhetit të pashpenzuar nga viti i kaluar në vitin aktual,

  6. Miratimi i propozim vendimit për miratimin dhe realizimin e projektit kapital ”Kanali i mbyllur për ujërat atmosferike Seqishtë,

  7. Miratimi i raportit të punës të kuvendit të komunës për vitin 2019,

  8. Informatë mbi raportin vjetorë 2019 të NLP “Pastrimi” Sh.A,

  9. Të ndryshme.

Me punën e kuvendit të komunës udhëhoqi kryesuesi i kuvendit Qamush Brava ndërsa në emër të ekzekutivit ishin prezent Kryetari i Komunës Rufki Suma dhe drejtorët e drejtorive përkatëse të komunës.

Kontrolloni gjithashtu

Formohet Këshilli Organizues për nder të 14 Qershorit-Ditës së Çlirimit të Komunës së Rahovecit

Kryetari i komunës së Rahoveci, Smajl Latifi në mbështetje të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale të ...