Mbahet Mbledhja e VII – të e Rregullt e Kuvendit të Komunës së Deçanit  

Mbledhja e VII-të e rregullt e Kuvendit të Komunës së Deçanit u kryesua nga kryesuesi i Kuvendit, z.Hajdar Sutaj. Të pranishëm në këtë mbledhje ishin kryetari i komunës, z.Bashkim Romosaj, anëtarët e kuvendit, drejtorë të drejtorive komunale, përfaqësues të KFOR-it, zyrtarë komunal e qytetarë tjerë.

Si rend dite ishin propozuar këto pika:

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 30.06.2022 dhe nga mbledhja e datës 17.08.2022;

 2. Shqyrtimi dhe miratimi i projekt-buxhetit për vitet 2023-2025;

 3. Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores së Tatimit në Pronë për vitin 2023 dhe vendimit për caktimin e normave tatimore për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2023;

 4. Shqyrtimi dhe miratimi i Model-Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Bashkëpunimin e Komunave me Fshatrat, Vendbanimet dhe Lagjet Urbane;

 5. Shqyrtimi i Model-Rregullores për Transportin Publik në territorin e Komunës së Deçanit;

 6. Shqyrtimi i raportit 6-mujor i kryetarit të Komunës;

 7. Rishqyrtimi i vendimeve me rekomandim të MAPL-së (rishqyrtim i vendimit të dt.30.06.2022 për emërim të rrugëve, rishqyrtim i vendimit të datës 30.05.2022 për caktimin e lokacionit me destinim për varrezat e lagjes Nuraj, të fshatit Strellc i Ulët);

 8. Shqyrtimi i raportit të Ndërmarrjes ‘’Higjiena’’ për shumën prej 80.000 euro, të ndarë me vendim të Kuvendit të datës 28.02.2022;

 9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit të kryetarit të Komunës për themelimin e çmimit ‘’Mirënjohje e Qytetit’’;

 10. Trajtimi i qenve endacak;

 11. Të ndryshme.

Si dhe me kërkesë të asamblistes Albesa Cacaj është shtuar si pikë për diskutim edhe trajtimi i kërkesave të Komitetit për Komunitete në lidhje me projekt-buxhetin si dhe me kërkesë të grupit të LDK-së, shtohet pika për caktimin e lokacionit për vendosjen e bustit të znj.Hillary Clinton, një nga përkrahëset dhe miket më të mira të shqiptarëve. Me disa propozime për ndryshim në procesverbalet e dy mbledhjeve të kaluara, kalon pika e parë e rendit të ditës për të vazhduar me pikat tjera të planifikuara për këtë mbledhje. Në mbledhjen e sotme, pas diskutimeve të shumta nga ana e anëtarëve të Kuvendit, u miratua buxheti i vitit 2023, me 14 vota për dhe 11 kundër. U shqyrtuan dhe u miratuan pikat 3 dhe 4 të rendit të ditës. Gjatë kësaj mbledhje u bë gjithashtu shqyrtimi i pikave 5 dhe 6 të rendit të ditës në lidhje me model-rregulloren e transportit publik, gjegjësisht raporti gjashtë mujor i kryetarit të komunës së kryetarit, z.Bashkim Ramosaj. Pika e 7-të e rendit të ditës në lidhje me rishqyrtimin e vendimit të datës 30.06.2022 për emërim të rrugëve është shty për mbledhjen e ardhshme. Ndërsa, për vendimin e datës 30.05.2022 për caktimin e lokacionit me destinim për varrezat e lagjes Nuraj, të fshatit Strellc i Ulët), u votua për shfuqizimin e këtij vendimi. U shqyrtua edhe raporti i Ndërmarrjes ‘’Higjiena’’ për shumën prej 80.000 euro, të ndarë me vendim të Kuvendit të datës 28.02.2022. Propozim-vendimi i kryetarit të komunës për themelimin e çmimit ‘’Mirënjohje e Qytetit’’ u votua me 23 vota për. Në lidhje me pikën e 10-të të rendit të ditës, u formua komisioni i përbërë prej 5 personave, 2 anëtarë nga Drejtoria e Bujqësisë dhe 3 nga Kuvendi. U diskutua edhe për dy pikat e propozuara nga grupi i LDK-së dhe nga znj.Albesa Cacaj. Anëtarja e Kuvendit, znj.Yllarta Thaqi pati disa pyetje drejtuar disa drejtorëve, respektivisht drejtorit të Arsimit, të Shërbimeve Publike, të Administratës dhe të Bujqësisë nga të cilët mori përgjigjet e kërkuara. Në të ndryshme pati diskutime dhe pyetje të ndryshme drejtuar drejtorëve të pranishëm në mbledhje.

Kontrolloni gjithashtu

Komuna e Skenderajt ka nisur aktivitetet në kuadër të shënimit të festave të nëntorit

Komuna e Skenderajt ka nisur aktivitetet në kuadër të shënimit të festave të nëntorit, ku …