KEK
Fillimi / Lajmet / Në Gjykatën Speciale në Hagë janë paraqitur 19 veta si gjoja viktima në rastin e aktakuzës kundër krerëve të UÇK-së
Gjykata

Në Gjykatën Speciale në Hagë janë paraqitur 19 veta si gjoja viktima në rastin e aktakuzës kundër krerëve të UÇK-së

Bëhet e ditur se në Gjykatën Speciale në Hagë janë paraqitur 19 veta si viktima direkte dhe indirekte në rastin e aktakuzës së Zyrës së Prokurorit të Specializuar kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit. Zyra për Pjesëmarrjen e Viktimave në kuadër të Gjykatës Speciale ka rekomanduar që nga këta 19 persona ku ka shqiptarë e serbë, 18 prej tyre të procedohet tutje dhe aplikacionet e tyre të pranohen, ndërsa njërit t’i refuzohet aplikacioni. David Hooper, avokat i Hashim Thaçit, për këtë çështje ka paraqitur në Speciale një parashtresë me 13 faqe material, ku e ka kritikuar Zyrën e Pjesëmarrjes së Viktimave. “ZPV pretendon që gjyqtari i procedurës paraprake nuk duhet ta konsiderojë veten të kufizuar nga ngjarjet dhe vendet e përcaktuara shprehimisht në Aktakuzë ose oraret e saj. Është krejtësisht e paarsyeshme që një të akuzuari në aktakuzë t’i vishen edhe krime të pretenduara, për të cilat ai nuk fajësohet apo akuzohet. Hooper ka kërkuar që të pranohen vetëm aplikacionet e viktimave, të cilët paraqesin prova të qartë se kanë pësuar dëm direkt dhe jo indirekt gjatë periudhës së aktakuzës.

Shumica e aplikanëve në roilin e viktimave janë akuar se kanë pësuar trauma psikike, por përveë ndonjë rasti nuk kanë paraqitur  dokumente mjekësore, por vetëm konstatime gojore.

Hooper po ashtu e akuzon këtë zyrë se nuk ka treguar vendin ku kanë ndodhur krimet e pretenduara nga aplikuesit.

 

“Mbrojtja vëren se ZPV nuk ka zbuluar, në Raportin e saj, vendndodhjen e krimeve të pretenduara të përmendura nga ankuesit. Për aplikantët Viktima-01/06, Viktima 02/06, Viktima-03/06, Viktima 04/06 dhe Viktima-05/06, ZPV i referohet vetëm një vendi të paraburgimit i shënuar në Aktakuzën e Konfirmuar, brenda periudhës së akuzës. Në lidhje me Viktimën-07/06, ZPV vëren se kërkuesi pretendon disa krime ‘në një vend të panjohur në Kosovë brenda periudhës së akuzës’. Për aplikantët e mbetur, ZPV thjesht tregon se ata pretendojnë ngjarje ‘në territorin e Kosovës’ brenda periudhës së akuzës, duke përfshirë një zonë prej 10 mijë e 887 metrash katror”,  është thënë në parashtresë.

 

Detaje mbi viktimat e pretenduara, të marra nga Zyra për Pjesëmarrjen e Viktimave: Aplikantët me pseudonime Viktima-01/06, Viktima-02/06, Viktima-03/06, Viktima 04/06 dhe Viktima-05/06 janë të përkatësisë etnike serbe dhe pretendojnë të jenë viktima të drejtpërdrejta të rrëmbimit, torturës, ndalimit të paligjshëm dhe trajtimit mizor në të njëjtin vend ndalimi të shënuar në Aktakuzën e Konfirmuar, brenda periudhës së akuzës. Ata pretendojnë të kenë pësuar dëm fizik, mendor dhe material si pasojë e këtyre krimeve.

 

Aplikantët Viktima-01/06, Viktima-02/06, Viktima-03/06 dhe Viktima-05/06 nuk dorëzuan dokumentacionin mbështetës në lidhje me dëmin, ndërsa Viktima-04/06 dorëzoi a raport psikiatrik mbi dëmin mendor të pësuar.

 

Aplikanti Viktima-06/06 është e përkatësisë etnike shqiptare dhe pretendon se është qëlluar me armë zjarri në vitin 1997 nga UÇK-ja duke pësuar dëmtim fizik dhe mendor si pasojë. Aplikanti është aplikanti i vetëm në këtë raport që nuk rekomandohet për pranim si  viktima pjesëmarrëse (Grupi B).

 

Aplikanti Viktima-07/06 është i përkatësisë etnike serbe dhe pretendon të jetë viktimë e drejtpërdrejtë e rrëmbimit, torturës, ndalimit të paligjshëm dhe trajtimit mizor nga UÇK-ja në një vend të panjohur në Kosovë brenda periudhës së akuzës. Ankuesi pretendon të ka pësuar dëmtime fizike, mendore dhe materiale si pasojë e këtyre krimeve. Aplikanti ka dorëzuar certifikata mjekësore mbi dëmtimin fizik dhe mendor dhe fotografi të pasurisë së shkatërruar, si dhe dokumente për humbjen e fitimeve si dokumentacion mbështetës për dëmin material.

 

Aplikanti Viktima-08/06 është me përkatësi etnike Serbe dhe pretendon të jetë viktimë indirekte e rrëmbimit dhe zhdukjes me forcë të burrit të saj nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës së akuzës. Përkundër disa përpjekjeve për të marrë informacion në lidhje me burrin e kërkuesit, fati i tij mbetet i panjohur deri më sot.

 

Aplikanti paraqiti një raport nga një psikolog si dokumentacion mbështetës për dëmtimin mendor të pësuar.

 

Aplikantët Viktima-09/06, Viktima-10/06 dhe Viktima-11/06 janë shqiptarë dhe pretendojnë të jenë viktima indirekte, anëtarë të së njëjtës familje, të cilëve burri / babai u ndalua nga UÇK-ja brenda periudhës së padisë në territor të Kosovës. Familja u informua për arrestimin e tij, por rrethanat e tij, zhdukja dhe fati i tij mbetet i panjohur. Ankuesit pretendojnë se kanë vuajtur dëmtimin mendor. Ata nuk paraqitën ndonjë dokumentacion mbështetës për dëmin.

 

Parashtruesi Viktima-12/06 është i përkatësisë etnike shqiptare dhe pretendon të jetë indirekt viktimë e vrasjes së vëllait të tij nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës së akuzës.

 

Ai pretendon se, si pasojë, ai dhe e gjithë familja kanë pësuar dëmtim mendor. Ai nuk paraqiti asnjë dokumentacion mbështetës për dëmin.

 

Parashtruesi Viktima-14/06 është me përkatësi etnike Serbe dhe pretendon të jetë viktimë indirekte i cili ka pësuar dëmtime mendore si pasojë e vrasjes së babait të tij nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës së akuzës. Ai pretendon se, si pasojë, ai ka pësuar dëmtime mendore. Ai nuk paraqiti ndonjë mbështetje dokumentacionin mbi dëmin.

 

Aplikantët Viktima-16/06, Viktima-17/06 dhe Viktima-18/06 janë anëtarë të e njëjta familje, burri/ babai i së cilës u rrëmbye dhe u vra nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës së akuzës. Eshtrat e tij u gjetën. Në vitin 2010, Zyra e UNMIK-ut për Personat e Zhdukur dhe Forenzikën përcaktoi identitetin e tij. Aplikantët pretendojnë se, si pasojë, ata kanë pësuar dëmtime mendore. Viktima-17/06 paraqiti një raport mjekësor si dokumentacion mbështetës për dëmin, ndërsa dy aplikantë nuk paraqitën asnjë dokumentacion mbështetës.

 

Aplikanti Viktima-19/06 është një shqiptar i Kosovës dhe pretendon të jetë një viktimë indirekte e vrasjes së vëllait të saj nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudha e akuzës. Ajo pretendon se, si pasojë, ajo ka pësuar dëmtime mendore. Ajo nuk dha asnjë dokumentacion mbështetës për dëmin.

Kontrolloni gjithashtu

Departamenti Amerikan i Shtetit e rendit Kosovën si vend me rrezikshmëri shumë të lartë si shkak i pandemisë

Departamenti Amerikan i Shtetit e rendit Kosovën si vend me rrezikshmëri shumë të lartë si shkak i përhapjes së pandemisë

Në udhëzimin e udhëtimit për qytetarët amerikanë, tashmë e përvetësuar nga Departamenti i Shtetit me ...