KEK
Fillimi / Institucionet / Njoftim Publik për qytetarët e Vitisë

Njoftim Publik për qytetarët e Vitisë

Duke u bazuar në vendimin e Kuvendit Komunal të Vitisë të datës: 30.07.2020 me numër të protokollit: 01-110/05-751 për shpalljen në diskutim publik për propozim ndryshimin e rregullores për Tatimin në Pronë të Komunës së Vitisë për vitin 2021, Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun në bashkëpunim me Sekretarinë e Kuvendit Komunal të Vitisë lëshon këtë:

NJOFTIM PUBLIK

LIDHUR ME DISKUTIMIN PUBLIK PËR PROPOZIM NDRYSHIMIN E RREGULLORES PËR TATIMIN NË PRONË TË KOMUNËS SË VITISË PËR VITIN 2021

Propozim Rregullorja për ndryshimin e rregullores për Tatimin në Pronë të Komunës së Vitisë për vitin 2021 do të jetë në shqyrtim publik deri me datën: 04.09.2020. Duke u bazuar në gjendjen e krijuar nga virusi pandemik COVID-19 dhe të vendimit të Qeverisës së Republikës së Kosovës të datës: 28.07.2020 me numër 01/17, konkretisht të pikave 6 dhe 7 nuk do të mbahet diskutimi publik, por të gjitha vërejtët, sugjerimet apo komentet mund të dërgohen në formë elektronike të: [email protected] deri me datë: 04.09.2020. Me qëllim që qytetarët të njihen rreth këtij projekti, Komuna e Vitisë, konkretisht Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun, ka publikuar këtë propozim dokument në ueb faqen zyrtare të Komunës së Vitisë, kk.rks-gov.net/viti në rubrikën “Dokumentet në Shqyrtim Publik”.

I mirëpresim komentet tuaj.

Zyra për Informim Publik dhe Marrëdhënie me Publikun

Komuna Viti

Kontrolloni gjithashtu

Sot në komunën e Deçanit një person ka rezultuar pozitiv me virusin #Covid19, ndërsa një tjetër është shëruar plotësisht

Sipas IKSHPK-së, sot në komunën e Deçanit një person ka rezultuar pozitiv me virusin #Covid19, ...