Përfundoi mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal të Rahovecit e para për këtë vit

Udhëhequr nga Kryesuesi – Defrim Kafexhiu, është mbajtur mbledhja e parë e rregullt e Kuvendit Komunal të Rahovecit për vitin 2023. Të pranishëm në seancë përveç anëtarëve të kuvendit, si zakonisht ishin edhe Kryetari i Komunës, Smajl Latifi, Nënkryetari Iska dhe drejtorët e drejtorive komunale. Në fillim të seancës kishte pyetje të kuvendarëve për kryetarin e komunës, rreth infrastrukturës në sport – (stadiumi), infrastrukturës në arsim, rreth tatimit në pronë, rreth mbulueshmërisë financiare, subvencionimit në bujqësi, rekomandimeve të auditorit dhe rreth raportit financiar për vitin e kaluar. Në të gjitha pyetjet e parashtruara, anëtarë e kuvendit morën përgjigje të strukturuara dhe konkrete.

RENDI i ditës për sot, ishte:

1 Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;

2 Pyetjet dhe përgjigjet në pyetjet e kuvendarëve;

3 Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Veprimit për Transparencë Komunale 2023-2027;

4 Shqyrtimi dhe miratimi i Planit Komunal të Veprimit për të Zhvendosurit dhe për zgjidhje të qëndrueshme;

5 Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit Financiar për vitin 2022;

6• Shqyrtimi dhe miratimi i plotësim-ndryshimit të Rregullores për Taksa 01 Nr.51/20 i datës 28.02.2020;

7 Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për shpalljen me interes të përgjithshëm publik P-01240-0 në zonën kadastrale Retijë;

8• Shqyrtimi i raporti për zbatimin e rekomandimeve të auditorit të përgjithshëm sipas planit të veprimit për vitin 2022;

9 Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për forminin e komisionit për zbatimin e procedurave dhe vlerësimin e ofertave të dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës P-07111-1;

10 Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për formimin e komisionit për zbatimin e procedurave dhe vlerësimin e ofertave të dhënies në shfrytëzim të pronë së paluajtshme të komunës P-07111-1;

11 Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për formimin e komisionit për zbatimin e procedurave dhe vlerësimin e ofertave të dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës P-00251-0;

12 Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për formimin e komisionit për zbatimin e procedurave dhe vlerësimin e ofertave të dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës P-03710-0;

13 Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për formimin e komisionit për zbatimin e procedurave dhe vlerësimin e ofertave të dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës P-03818-0 dhe P-03819-0;

14 Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për formimin e komisionit për zbatimin e procedurave dhe vlerësimin e ofertave të dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës P-02352-0;

15 Shqyrtimi i Raportit të Planit të punës së kuvendit për vitin 2022;

16 Shqyrtimi i Raportit të Punës të Këshillit të fshatit Hoçë e Madhe për vitin 2022;

17 Shqyrtimi i informatës rreth aktiviteteve të KKSB-së për vitin 2022;

18 Shqyrtimi i Raportit të Punës së Komitetit për Komunitete për vitin 2022;

19 Shqyrtimi i Raportit të Punës së Komitetit për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale për vitin 2022;

20 Shqyrtimi i Raportit të Punës së Komitetit për Arsim për vitin 2022;

Seanca u cilësua konstruktive, ku të gjitha pikat e rendit të ditës (20) u votuan me shumicë votash nga anëtarët e kuvendit.

Mund të jetë një imazh i 7 persona, njerëz të ulur, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshme

Kontrolloni gjithashtu

KFOR-i italian dhuron pajisje teknologjike për SHFMU ’12 Prilli’ në Vërmicë”

Sot, në një ceremoni të veçantë në SHFMU “12 Prilli” në Vërmicë, një donacion i …