Qeveria në Shkup ka miratuar më në fund Projektligjin për përdorim të barabartë por edhe selektiv të gjuhëve zyrtare

Qeveria në Shkup ka miratuar më në fund Projektligjin për përdorim të barabartë por edhe selektiv të gjuhëve zyrtare

Qeveria në Shkup miratoi projektligjin për përdorimin e gjuhëve, një ligj shumë i debatuar dhe i kërkuar me forcë nga partitë shqiptare në Maqedoni. Në projektligj, i cili do t’ i dërgohet Kuvendit për diskutim në muajin shtator, parashikohet se veç gjuhës maqedonase, gjuhë zyrtare është dhe shqipja dhe alfabeti i saj. “Në të gjitha organet e pushtetit qendror në Republikën e Maqedonisë, institucionet shtetërore, ndërmarrjet publike, drejtoritë, komisionet, personat juridik , të cilët kryejnë autorizime publike në pajtim me ligjin dhe institucionet tjera, gjuhë zyrtare përveç gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj është edhe gjuha që e flasin 20 për qind e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, në mënyrë të përcaktuar me ketë ligj”, thuhet në projektligjin e Qeverisë Maqedonase, i cili edhe u miratua. Edhe pse fillimisht u fol se gjuha shqipe do të ishte dhe në kartëmonedha, kjo gjë nuk është parashikuar në këtë projektligj. Ajo që nuk ka ndryshuar është shqipja në uniformat e policisë në vendet ku janë 20% shqiptarë. Por gjuha shqipe nuk do të jetë në uniformat e ushtrisë.

Kontrolloni gjithashtu

Amerika dhe Bashkimi Evropian presin që më së largu sot të arrihet një marrëveshje për qetësim të situatës në veriun e Kosovës

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian presin që sot  të arrihet një marrëveshja …