Vazhduan takimet Publike në Çifllak, Polluzhë, Dobidol, Kramovik, Guri i Kuq dhe Mrasor

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, në mbështetje të nenit 68, paragrafi 68.1 i Ligjit Nr.03L-40 për Vetëqeverisje Lokale të Republikës së Kosovës (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008), nenit 17 dhe nenit 18 paragrafi 1, pika 1.7, të Statutit të Komunës së Rahovecit Nr. 1005, të datës: 29.03.2017, Udhëzimit Administrativ (MAPL) Nr.06/2018 për Standardet Minimale të Konsultimet Publike në Komuna, vazhdon takimet publike me qytetarë për kërkesat e tyre dhe ecurinë e projekteve. Takimi publik u mbajt në objektin e SHFMU “Rilindja” në Çifllak me banorë të fshtrave: Çifllak, Polluzhë, Dobidol, Kramovik, Guri i Kuq dhe Mrasor. Kryetari Latifi paraqiti para banorëve projektet të cilat janë përfunduar, ato në proces, planet dhe projektet e planifikuara për vitet në vijim bazuar në projeksionet buxhetore. Ndër kërkesat të cilat banorët paraqitën ishin: Ndërtimi i rrugëve fushore, kubëzimi i rrugëve, trotuare, ndriçimi publik, kanalizimi, pastrimi i kanaleve të ujërave të zeza, fushë sportive në Mrasor, pastrimi përroit në Kramovik etj.

 

Kontrolloni gjithashtu

Komiteti për Komunitete në komunën e Vitisë ka mbajtur mbledhjen e 8-të të rregullt

Komiteti për Komunitete në komunën e Vitisë ka mbajtur mbledhjen e 8-të të rregullt. Në …