Fillimi / Opinione / Ali Hertica: Aktorët e përfshirë në përgjegjësinë vertikale janë qeveritarët
Ali Hertica

Ali Hertica: Aktorët e përfshirë në përgjegjësinë vertikale janë qeveritarët

Dimensioni i dytë i cilësisë demokratike është detyrimi i liderëve të zgjedhur politikë të përgjigjen për vendimet e tyre politike kur kërkohen nga zgjedhësit e qytetarëve ose organet e tjera kushtetuese. sugjeron që përgjegjësia ka tre karakteristika kryesore: informacion, justifikim dhe ndëshkim ose kompensim. Elementi i parë – informacioni mbi një akt politik ose seri veprimesh nga një politikan ose një organ politik (qeveria, parlamenti etj) – është i domosdoshëm për caktimin e përgjegjësisë. E dyta – justifikimi – i referohet arsyeve të paraqitura nga liderët qeverisës për veprimet dhe vendimet e tyre. E treta, ndëshkimi ose kompensimi, është pasoja e tërhequr nga zgjedhësi ose ndonjë person ose organ tjetër, pas një vlerësimi të informacionit, arsyetimeve dhe aspekteve dhe interesave të tjera pas aktit politik. Të tre këta elementë kërkojnë ekzistencën e një dimensioni publik të karakterizuar nga pluralizmi dhe pavarësia dhe pjesëmarrja e vërtetë e një game aktorësh individualë dhe kolektivë.

Përgjegjësia mund të jetë ose vertikale ose horizontale. Përgjegjësia vertikale është kur zgjedhësit mund ta bëjnë zyrtarin e tyre të zgjedhur përgjegjës për veprimet e tyre. Ky lloj i parë i përgjegjësisë ka një natyrë periodike dhe varet nga data e zgjedhjeve mbikombëtare të ndryshme kombëtare, lokale dhe (nëse ekzistojnë). Votuesi vendos dhe ose e shpërblen kandidatin në detyrë ose listën e kandidatëve me një votë në favor të tyre, ose i dënon tjetër duke votuar për një kandidat tjetër, abstenon nga votimi, ose duke prishur votën. Aktorët e përfshirë në përgjegjësinë vertikale janë qeveritarët dhe qeverisësit, dhe kështu ata janë politikisht të pabarabartë. Ky dimension i cilësisë demokratike mund të bëhet më pak i ndërprerë vetëm nëse merren parasysh rastet e ndryshme elektorale në nivelin lokal, kombëtar dhe, për qytetarët evropian, nivelet mbikombëtare. Vazhdimësia mbështetet gjithashtu kur qytetarët mund të votojnë në referendum për çështje që lidhen me veprimtarinë e qeverisë qendrore.

Përgjegjësia horizontale mban kur qeveritarët janë përgjegjës ndaj institucioneve të tjera ose aktorëve kolektivë që posedojnë ekspertizë dhe fuqi për të kontrolluar sjelljen e qeveritarëve. Në ndryshim nga përgjegjësia vertikale, aktorët janë në pjesën më të madhe të barabartë politikë. Përgjegjësia horizontale është relativisht e vazhdueshme, zyrtarisht ose në mënyrë zyrtare e zyrtarizuar me ligj. Në praktikë, zakonisht shfaqet në monitorimin e ushtruar nga opozita qeveritare në parlament, nga vlerësimet dhe aktvendimet e ndryshme të emetuara nga sistemi gjyqësor, nëse aktivizohen, dhe nga gjykatat kushtetuese, agjencitë e auditimit, bankat qendrore dhe organet e tjera të një të ngjashme qëllim që ekzistojnë në demokraci. Partitë politike jashtë parlamentit ushtrojnë gjithashtu këtë lloj kontrolli, siç bëjnë media dhe shoqatat e tjera ndërmjetëse, siç janë sindikatat dhe shoqatat e punëdhënësve.

Disa kushte themelore duhet të ekzistojnë për të siguruar që të dy format e përgjegjësisë mund të pretendohen plotësisht. Për përgjegjshmëri vertikale, konkurrenca politike dhe shpërndarja e pushtetit duhet të paktën të jenë mjaft të drejta për të lejuar alternativa të vërteta elektorale në nivele të ndryshme të qeverisë. Përqendrimi në konkurrencën dhe zhvillimin e tyre të një treguesi që mat “praninë e ekuilibruar të opozitës në parlament” duhet të përmendet këtu. Ky tregues ka një vlerë negative kur partia qeverisëse mbizotëron legjislaturën përsa i përket vendeve ose kur opozita është aq e fortë sa që paraqet probleme për efikasitetin e vendimmarrjes së qeverisë. Mungesa e alternimit dhe bipolarizmit midis dy palëve, ose midis linjave partiake ose koalicioneve, zvogëlon rëndësinë dhe forcën e përgjegjësisë vertikale. Nëse ekziston, është e rëndësishme vetëm në nivelin e kandidatëve individualë.

Prania e përgjegjësisë horizontale në vend të kësaj varet nga një sistem juridik që, siç u përmend më lart, parashikon ushtrimin e kontrolleve dhe ekuilibrave nga subjektet e tjera publike që janë të pavarura nga qeveria, dhe jo duke konkurruar si një alternative për të. Kjo formë e përgjegjësisë kërkon struktura ndërmjetësuese të forta dhe të vendosura mirë (siç janë palët); një opozitë politike e përgjegjshme, vigjilente; media e pavarur që janë të vetëdijshëm për funksionin e tyre civil; dhe një rrjet i zhvilluar mirë i organizatave dhe shoqatave aktive, të informuara që ndajnë vlera demokratike.

Duke pasur parasysh paqartësinë dhe kompleksitetin e proceseve politike, politikanët kanë mundësi të mjaftueshme për të manipuluar kontekstet e tyre në atë mënyrë që të shfajësojnë veten e tyre nga çdo përgjegjësi e prekshme. Subversion i përgjegjësisë mund të bëhet një praktikë e shpeshtë e demokracive të vendosura. Në këtë drejtim, përgjegjësia shpesh bëhet një frazë më e lidhur me imazhin e një politikani sesa me ndonjë vendim që ai ose ajo mund të ketë marrë ose rezultatet që ai ose ajo mund të ketë arritur. Rezultatet negative justifikohen lehtësisht duke iu referuar ngjarjeve të paparashikuara, ose duke përfituar nga paraprakisht të favorizuar

 

Kontrolloni gjithashtu

Albin Kurti me Natanjhaun e Amerikën, apo me OKB-në, BE-në dhe Erdoganin

Albin Kurti me Natanjahun e Amerikën, apo me OKB-në, BE-në dhe Erdoganin

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, kandidat i pritshëm për kryeministër të Kosovës, Albin Kurti,  gjendet midis ...