Mr.Ali Hertica

Ali Hertica: Besimi dhe anti – mashtrimi nga qeveria

Refleksi aktual i qeverisë për të luftuar mashtrimin shpesh bën më shumë dëm sesa mirë. Dëmton besimin e qytetarëve me qëllime të mira, të cilët ndihen të padrejtë të mosbesimit, ndërsa qytetarët e qëllimshëm e keqdashës nuk preken realisht dhe zakonisht nuk ndale.Faktori i harruar është se si “abuzimi” dhe “mashtrimi” u interpretuan dhe u përcaktuan më pas. Ja ku shkoi keq. Jam i bindur se nëse të gjitha ato sondazhe të opinionit publik do të kishin vazhduar të pyesnin, çfarë konsideroni ju mashtrim apo abuzim, shumica dërrmuese do të përgjigjej në kuptimin e mashtrimit me vetëdije apo qëllim. Dhe jo, sa herë që një shenjë kontrolli është jashtë rrugës; nëse një ndryshim në të ardhura nuk është raportuar saktë brenda një jave; ose nëse një dokument nuk është ngarkuar siç duhet. Me fjalë të tjera, vështirë se dikush do të thotë: çdo shkelje e çdo rregulli = mashtrim.Në të drejtën penale, kriteri i dashjes është pjesë e përkufizimit të mashtrimit. Dhe shpesh kjo është gjëja më e vështirë për t’u provuar,nuk kanë frikë të gënjejnë për këtë dhe janë shumë të vështirë për t’u kapur. Ndërsa shkelësit që e bëjnë një herë – përndryshe unë do të jem bedel në zonën time – ende ndjejnë turp dhe do të bien në shportë më shpejt.

Në të njëjtën kohë, kriteri i qëllimit është një garanci themelore në shtetin tonë kushtetues. Fakti që ligje janë propozuar, miratuar dhe futur me dashje nga parlamenti dhe qeveria që kanë shembur këtë mbrojtje në të drejtën administrative, në të njëjtën kohë me heqjen e diskrecionit në nivelet më të ulëta të qeverisë dhe ekzekutivit, është sëpata në rrënjë të një shoqërie të drejtë. . Padrejtësia që rezultoi u përkeqësua nga një politikë e qëllimshme për të vështirësuar aksesin në drejtësi duke rritur kostot gjyqësore dhe duke shtrydhur kompensimin për ndihmën juridike sociale.  Pse tani e përdor qëllimisht fjalën, kur bëj thirrje për kujdes dhe kujdes? Në atë kohë, Parlamenti dhe qeveria u paralajmëruan nga avokatë të panumërt, akademikë dhe profesionistë ekzekutivë për pasojat e propozimeve të tyre legjislative. Por parlamenti dhe qeveria (veçanërisht për 10 vitet e fundit) zgjodhën të mos dëgjonin. Dhe kjo është më e pakta që mund të presim nga parlamenti dhe qeveria.Sepse një qeveri është e besueshme nëse është kompetente (mund të mbikëqyrë dhe kuptojë pasojat e politikës), është dashamirës ndaj qytetarëve (që politikanët i shtyjnë prapa interesat e tyre politike kur interesat themelore të qytetarëve kërcënohen të rrezikohen) dhe integriteti: që ata t’u përmbahen parimeve që janë të pranueshme për qytetarët (si p.sh. ndihma për të mbrojtur të drejtat themelore të qytetarëve; jo diskriminuese.

Unë shoh një refleks në mënyrën se si qeveria lufton mashtrimin kur ai ndodh. Çdo qytetar ka mosbesim dhe duhet të vërtetojë besueshmërinë e tij nëpërmjet dokumenteve (fizike ose online). Jo vetëm që barra e provës përmbyset, por letra është e duruar dhe qytetarët apo sipërmarrësit e pandershëm nuk hezitojnë të bëjnë falsifikim, sepse nëse procesi është mjaft masiv dhe jopersonal, mundësia për t’u kapur është shumë e vogël.masa vazhdon të motivojë në thelb grupin e madh të ofruesve të kujdesit me qëllime të mira që të bëjnë gjënë e duhur, të ofrojnë kujdes të sigurt dhe të orientuar nga personi. Pse është kjo e keqe? Qeveria tregon mosbesim ndaj të gjithëve, duke përfshirë edhe qytetarët me qëllime të mira, dhe kjo i prek ata. Mundësia që ata t’i besojnë më pak qeverisë po rritet. Ose siç tha qeveria, nëse nuk i besoni qytetarit, mos u habitni nëse ata largohen nga ju. Sepse besimi funksionon kështu: nëse ndiheni të pabesë dhe nuk ju shihni nga dikush tjetër, dhe ajo që është e rëndësishme për ju nuk merret parasysh, atëherë kjo ul përkushtimin tuaj ndaj marrëdhënies. Sepse tjetri nuk do t’ju ndihmojë; nuk mund të mbështetesh tek tjetri. Kjo ul motivimin tuaj të brendshëm për të bërë atë që i duhet personit tjetër, për të marrë parasysh interesat e tij. Dhe nëse tjetri është qeveria, do të jeni më pak të prirur të ndiqni rregullat nëse është e papërshtatshme për ju.

Kontrolloni gjithashtu

Mehmet Bislimi: Çmendi e çoroditur e opozitës në Shqipëri

Edhe sot për të satën herë, Partia Demokratike e Shqipërisë, në krye me të çmendurit …