Ali Hertica

Ali Hertica: Karakteristikat e formës aristokratike të qeverisjes

Termi aristokraci i referohet një forme qeverisjes  në të cilën elita shoqërore ka fuqi. Veçanërisht fisnikëria, kleri dhe të pasurit. Çfarë do të thotë saktësisht aristokraci dhe cilat janë karakteristikat e këtij fenomeni politik?

Aristokracia do të thotë fjalë për fjalë: “Qeveria e më të mirëve” ( áristos = shkëlqyeshëm). Nëse ekziston një formë aristokratike e qeverisjes, atëherë një grup personash nga klasa e lartë kanë fuqi dhe privilegje të jashtëzakonshme brenda qeverisë dhe shoqërisë. Këta janë njerëz me përvojë historike: njerëz të aftë, të arsimuar dhe me përvojë dhe njohuri të biznesit.

Në veprën e tij Politeia, filozofi grek Platoni përshkroi pesë forma të qeverisjes që ekzistonin në kohën e tij: aristokracia (“qeveria e më të mirëve”), timokracia (“qeveria nga ushtarët”), oligarkia (“qeveria e pak njerëzve”), demokracia (“qeveria e pak njerëzve”) nga populli ‘) dhe tirania (‘ sundimi nga një tiran / sundimtar ‘).

Aristokracia del nga Platoni si forma më e mirë, më ideale e qeverisjes. Kur sundon më i miri –  fisnikëria ose njerëzit me prejardhje mbretërore – njerëz me histori në filozofi, politikë ose në ushtri, që çon në rezultatet më të mira, sipas Platonit. Njerëzit me personalitet dhe gjeni duhet të kenë fuqinë

Forma më e keqe e qeverisjes, argumenton Platoni në Politeia, është tirania (ose: autokracia). Qytetarët transferojnë fuqinë e tyre tek një individ, njerëzit transferojnë fuqinë e tyre tek një person. Sipas Platonit, kjo duhet të çojë në shfrytëzim dhe skllavëri. Tirania, sipas mendimit të Platonit, është forma më e lartë e imoralitetit.Forma aristokratike e qeverisjes ka qenë me ndikim për një kohë shumë të gjatë, menjëherë pas Iluminizmit dhe Revolucionit Francez. Kur demokracia parlamentare vazhdoi të zhvillohej në shekullin XIX, vetëm burrat që paguanin taksë të mjaftueshme kishin të drejtë vote në Hollandë. Ky i ashtuquajtur votim regjistrimi ishte në fakt një shprehje e një mënyre aristokratike të të menduarit politikisht. Konservatorizmi gjithashtu lidhet me aristokracinë. Një shembull i fundit se sa zgjatën format aristokratike të qeverisjes: Kur demokracia u sulmua në Gjermani gjatë Republikës së Weimar (1918-1933), shumë gjermanë dëshironin Perandorinë dhe formën aristokratike të qeverisjes para vitit 1918.

Kontrolloni gjithashtu

Dardan Molliqaj

Dardan Molliqaj: Lugina kërkon zgjidhje

Adresimi në mënyrë të drejtë, çështja e Luginës së Preshevës, duhet të jetë pjesë e …