Gjelosh Vataj

Bordi i Drejtorëve të KUR ”Prishtina” sh.a. shkarkon Kryeshefin Ekzekutiv z. Gjelosh Vataj dhe Zyrtarin Kryesor Financiar z. Selatin Retkoceri

Bordi i Drejtorëve të KUR “Prishtina” sh.a. njofton opinionin  publik dhe të gjitha palët e interesit, se në bazë të kreut IV, Neni 21, pika 21.1 të Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike, në mbledhjen e saj të jashtëzakonshme të mbajtur më datë 08.03.2016, ka marrë vendim për shkarkimin e Kryeshefit Ekzekutiv z. Gjelosh Vataj dhe Zyrtarit Kryesor Financiar z. Selatin Retkoceri.
Arsyetimi për shkarkimin e z. Vataj dhe z. Ratkoceri është i bazuar në të gjeturat e specifikuara në raportet e Auditimit të Brendshëm mbi shkeljet etike e ligjore në kontekst të legjislacionit të prokurimit publik, të pasqyruara në raportin e Auditimit të Brendshëm te proceset e prokurimit dhe furnizimeve; deklarimin dhe raportimin e pasaktë financiar te raporti i TM4, përkatësisht pasqyrave financiare; brengat e grupeve të interesit për ecurinë etike të biznesit / shërbimeve dhe projekteve kapitale; humbjen e besimit të publikut, rrezikun e dëmtimit të reputacionit të ndërmarrjes; mos rikuperimin e raporteve me palët e interesit përfshirë komunat dhe donatorët; mos reflektimin relevant dhe konsistent karshi rekomandimeve të Bordit të Drejtorëve dhe komitetit të auditimit, lidhur me aktivitetet biznesore të ndërmarrjes KUR “Prishtina” sh.a.; mos efiqencën dhe efikasitetin menaxherial të ndërmarrjes në kontekst financiar, të performancës, teknik e operativ; zbehjen e marrëdhënieve me donatorët dhe institucionet vendore e ndërkombëtare; krijimin e grupeve / klaneve me qëndrime dhe prononcime të kundërta lidhur me gjendjen e ndërmarrjes, të cilat kanë krijuar amulli për një informim të drejtë të opinionit dhe palëve me interes.

Kontrolloni gjithashtu

Sot në Kuvendin e Kosovës mbahet seanca e jashtëzakonshme e thirrur nga partitë opozitare

Deputetët flasin për detyrimet e mundshme financiare të Kosovës

Kuvendi i Kosovës vazhdon seancën plenare, ku do të diskutohet lidhur me detyrimet e mundshme …