Bunkeri i Radios Kosova e Lirë në Pallanik

Këtu në Majën e Malit Pallanik, në Drenicë, ndodhet një vlerë e veçantë e luftës, një Studio-Bunker nga ku janë përhapur lajmet e Radios-Kosova e Lirë, në prill, maj, qershor të vitit 1999. Asnjë Qeveri e pas luftës nuk ka pranuar ta marrë në mbrojtje institucionale, këtë vlerë fizike të luftës së UÇK-së.