Këshilli Gjyqësor i Kosovës angazhon 30 gjyqtarë në nivel vendi për ditën e zgjedhjeve të cilët do të jenë kujdestar

Gjykata Themelore në Prishtinë, ka aprovuar kërkesë-padinë e Avokatit të Popullit për anulimin e vendimit të ZRRE-së

Gjykata Themelore ne Prishtine sot ka aprovuar kërkesëpadinë e Avokatit të Popullit për anulimin e vendimit të Zyrë së Rregullatorit të Energjisë elektrike për faturimin e rrymës së shpenzuar në katër komunat veriore qytetarëve të Republikës së Kosovës. I njëjti aktgjykim e obligon ZRrE-në që të ndërmarr veprime që e obligojnë KEDS-in që të bëjë kompensimin e dëmit konsumatorëve të cilët janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në katër komunat veriore të Republikës së Kosovës, në vlerë prej 40 milion e 855.480.00 Euro. Për hollësi të tjera të këtij vendimin, gjeni të bashkangjitur aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Kontrolloni gjithashtu

Rrezarta Krasniqi: Kompromiset në dëm të Kosovës kjo qeveri i ka bërë standard të politikës së jashtme

Deputetja e LDK-së, Rrezarta Krasniqi, nuk beson që do të hiqen sanksionet e vendosura nga BE-ja

Deputetja e LDK-Së, Rrezarta Krasniqi nuk besojnë që do të hiqen sanksionet e vendosura nga …