IAP organizon ditë të hapur për fëmijët më 19 nëntor 2021 për nder të Ditës Universale të Fëmijëve

IAP organizon ditë të hapur për fëmijët më 19 nëntor 2021 për nder të Ditës Universale të Fëmijëve

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) organizon ditë të hapur për fëmijët më 19 nëntor 2021 për nder të Ditës Universale të Fëmijëve.

Në këtë ditë fëmijët do ta kenë mundësinë që të dëgjohen nga përfaqësuesit e IAP-së, përkatësisht që t’i shprehin mendimet, qëndrimet apo shqetësimet e tyre me të cilat ata ballafaqohen.

Ju mirëpresim në zyrën qendrore në Prishtinë dhe në zyrat regjionale, të cilat do të jenë të hapura për të diskutuar së bashku, prej orës 10:00 e deri në orën 14:00.

Adresat e zyrave të IAP-së janë si në vijim:

Zyra qendrore në Prishtinë (Rr. “Migjeni”, nr. 21).

Zyra regjionale në Prizren (Rr. “Remzi Ademi”, p.n., ndërtesa e Administratës Pensionale Regjionale, kati III).

Zyra regjionale në Gjilan (Rr. “Bulevardi i Pavarësisë”, ish-ndërtesa e gjykatës p.n.).

Zyra regjionale në Pejë (Rr. “Mbretëresha Teutë”, nr. 59, ndërtesa e komunës, kati III, nr. 3).

Zyra regjionale në Mitrovicën e Jugut (Rr. “Afrim Zhitia”, p.n., ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës, kati III, zyrat nr. 11 dhe 12).

Zyra regjionale në Mitrovicën e Veriut (Lagjja e Boshnjakëve, ndërtesa e re e komunës).

Zyra regjionale në Gjakovë (Rr. “Ismail Qemali”, ish-ndërtesa e Kadastrës).

Zyra regjionale në Graçanicë (Rr. “Car Lazari”, p.n., pranë NLB Bankës).

Zyra regjionale në Ferizaj, ndërtesa e komunës (kati përdhes).

Kontrolloni gjithashtu

AKP

Bordi i AKP-së miratoi listën me shfrytëzues të tokave të ndërmarrjes së re, “Agrokosova”

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhje ku diskutoi në lidhje me …