Instituti EdGuard: Ndikimi i peshës së çantave te fëmijët ka nxitur debat dhe shqetësimin e prindërve

Instituti EdGuard: Ndikimi i peshës së çantave te fëmijët ka nxitur debat dhe shqetësimin e prindërve…

Në konferencën e mbajtur sot nga Instituti EdGuard u paraqitën të gjeturat nga hulumtimi “Ndikimi i peshës së çantave tek fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme të ulëta”. Ndikimi i peshës së çantave tek fëmijët ndër vite ka nxitur debat dhe shqetësimin e prindërve, mësimdhënësve dhe akterëve të tjerë të përfshirë. Në vazhdimësi është ankuar për ndikimin që pasha e çantave ka në shëndetin e fëmijëve. Ky hulumtim për herë të parë sjell të dhëna empirike rreth peshës së çantave tek fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme të ulëta në Kosovë. Të gjeturat e hulumtimit konstatojnë që pesha e çantave të fëmijëve të ciklit fillor dhe të mesëm të ulët është mesatarisht 4.3 kg, dhe paraqet 14% e peshës së tyre të trupit, kundrejt 10% të normës së rekomanduar.  Të gjeturat tregojnë që në vecantëti fëmijët e ciklit fillor, të klasave 1-5, janë më të prekur, me peshën e cantës deri në 16% të peshës së trupit. Fëmijët kalojnë mesatarisht 10-15 minuta ecje nga shtëpia në shkollë dhe anasjelltas, dhe vetëm 33% e tyre, ndonjëherë asistohen në bartje të cantës, nga prindërit apo kujdestari. Raporti konstaton që pesha e madhe e cantës nuk mund të ketë ndonjë implikim serioz apo afatgjatë në shëndëtin e fëmijëve. Mirëpo, mbingarkesa e cantës është faktorë i drejtpërdrejtë në lodhjen dhe dhimbje momentale të shpinës tek fëmijët, që ndikojnë në përcendrimin e tyre në procesin mësimor. Fëmijët më së shumti ankohen për dhimbje shpine, 37%, dhe dhimje krahrori 34%. E rëndesishme, përtej peshës së cantës, raporti konstaton mungesë të theksuar të aktivitetit fizik në mesin e fëmijëvë, e që paraqet shkaktar për shumë probleme me shëndetin e tyre. Raporti, ndër të tjera, rekomnadon në intervenim të menjëhershëm në infrastrukturë në shkolla, funksionalizimin e dollapeve; si dhe rishikimin përmbatjësor të teksteve shkollore.

Kontrolloni gjithashtu

Tajar Kağan Ataj: 100-vjetori i marrëdhënieve diplomatike Turqi-Shqipëri, shënon një periudhë e veçantë në mes të dyja vendeve

Tajar Kağan Ataj: 100-vjetori i marrëdhënieve diplomatike Turqi-Shqipëri, shënon një periudhë e veçantë në mes të dyja vendeve

Duke folur për Agjencinë Anadolu, ambasadori i Turqisp, në Tiranë, Tajar Kağan Ataj   vlerësoi marrëdhëniet, …