Brickos

Karen White: Kryebashkiaku, Eric Adams nderon artistin, Kastro Zizo, në Nju Jork

Karen White: Kryebashkiaku, Eric Adams nderon artistin, Kastro Zizo, në Nju Jork

Të enjten, më 26 janar 2023, këngëtari, producenti, aktori dhe TV host Klevis Bega i njohur profesionalisht me emrin Kastro Zizo u nderua me Certifikatën e Mirënjohjes nga Kryetari i Bashkisë së Nju Jorkut, z. Eric Adams. Çmimi i kryebashkisë së Nju Jorkut inkurajon ekselencë në krijimet artistike, nxit shërbimin ndaj komunitetit dhe vlerëson artistë të shquar dhe liderë të komunitetit që kanë dhënë kontribute të rëndësishme në jetë, në zhvillim të komunitetit dhe shoqërisë.

Ky çmim vlerëson artistin Kastro Zizo për arritjen e tij të jashtëzakonshme në art dhe entertainment në karrierën e tij profesionale në muzikë dhe TV për mbi 25 vite. Zizo fitoi famë kombëtare në Shqipëri, duke krijuar art të rëndësishëm në historinë e rrokut urban. Artisti zgjodhi të bënte karrierën e tij në Tiranë dhe Nju Jork, duke i bërë të dy qytetet një vend më të pasur kulturalisht.

Në certifikatën e vlerësimit shkruhet: “Çertifikata e Njohjes së Qytetit të Nju Jorkut iu dorëzua Klevis Begës për arritjet tuaja si këngëtar, kantautor dhe aktor i njohur profesionalisht si Kastro Zizo. Ju keni angazhuar dhe frymëzuar njerëz në Shqipëri, vendin tuaj të lindjes, diasporën e saj dhe më gjerë. Me shumë kënaqësi i bashkohem Klubit Rrënjët Shqiptare të Kolegjit St. Francis në Bruklin për të duartrokitur punën tuaj si një artist i talentuar dhe kontributet tuaja për komunitetin vibrant shqiptaro-amerikan të qytetit të Nju Jorkut. Së bashku ju dëshirojmë suksese të vazhdueshme ndërsa bashkohemi me #GETSTUFDONE dhe krijojmë një të ardhme më të ndritshme, më harmonike dhe më të begatë për të gjithë. – Eric Adams, kryetar bashkie, 26 janar 2023, Nju Jork.”

Çmimi iu prezantua artistit Klevis Bega (Kastro Zizo) nga z. Maliek Sterrett, Drejtor i Çështjeve Multikulturore gjatë serisë së leksioneve “Edicioni Unlimited” mbajtur në Kolegjin St. Francis më 26 janar 2023, ku Zizo ishte i ftuar nderi.

“Në emër të Zyrës së Çështjeve Multikulturore dhe Kolegjit St. Francis, është nder dhe privilegj t’ia dorëzoj këtë çmim të kryebashkiakut artistit Kastro Zizo. Faleminderit që gjetët këtë kohë për të ndarë përvojat tuaja me studentët, stafin dhe të ftuarit tanë, për t’u dhënë atyre frymëzim që të ndjekin gjithçka që zemra e tyre dëshiron. Ju përgëzoj që vazhdoni të jeni ndryshimi i nevojshëm për të patur me të vërtetë një ndikim në botë,” tha Maliek Sterrett, Drejtor i Çështjeve Multikulturore. 

“Ndjehem tepër i nderuar që kam marrë një çmim kaq të rëndësishëm nga Kryetari i Bashkisë së Nju Jorkut, z. Eric Adams, Certifikata e Njohjes nga Kryetari i Bashkisë. Unë jam sinqerisht mirënjohës për vlerësimin që kam marrë për punën time dhe do vazhdoj te jem i përkushtuar të sjell ndryshime pozitive përmes artit, “artivizmit” dhe diplomacisë kulturore për të lidhur Shqipërinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës,” u shpreh artisti i njohur Kastro Zizo.

“Ky çmim është shumë domethënës për mua pasi shënon mbi 25 vjet karrierën time profesionale në art dhe TV, dhe përkujton punën time jofitimprurëse në mbrojtjen e të rinjve përmes organizatës “E ardhmja ime, e tashmja ime!”. Dëshiroj të falënderoj të nderuarin Kryetarin e Bashkisë z. Adams për mirënjohjen. Është një nder i madh për mua të marr këtë çmim special. Dëshiroj të shpreh falënderimet e përzemërta për NY St. Francis College (SFC), z. Maliek Sterrett dhe Albanian Roots Club të SFC për mbështetjen,” shtoi Kastro Zizo (Artisti i Vitit). 

Çmimi nga zyra e Bashkisë së Nju Jorkut, vjen pas një çmimi tjetër historik për artistin Kastro Zizo ku vlerësohet nga Kongresi Amerikan në dhjetor 2022 dhe emërohet “Artisti i Vitit 2022” në Washington DC për arritjet e tij artistike dhe për kontributin e shoqatës “E ardhmja ime, e tashmja ime!”. 

Artisti Kastro Zizo përdor artin dhe muzikën shqiptare për të krijuar lidhje ndërkombëtare. Zizo është ideatori i një koncept të ri origjinal të cilin ai e quan “artivizëm” – sjellja e ndryshit nëpërmjet artit. Nëpërmjet artit dhe organizatës së tij “E ardhmja ime, e tashmja ime!” Zizo ka promovuar mbrojtjen e lirisë dhe shprehjen artistike duke transformuar historinë e artit. Ai ka fuqizuar të rinjtë në Shqipëri të ndjekin ëndrrat e tyre, ka ndikuar në breza artistësh, krijues dhe liderësh të rinj. Për më tepër, Kastro Zizo ka ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit për diversitetin kulturor, duke promovuar trashëgiminë kulturore shqiptare në Shtetet e Bashkuara dhe duke stimuluar marrëdhëniet kulturore dhe artistike SHBA-Shqipëri.

“Artivizmi mund të jetë një mjet i fuqishëm për shoqërinë tonë për të sjellë ndryshime pozitive sociale. Duke i angazhuar njerëzit dhe duke inkurajuar ndërveprimin e tyre përmes shprehjes artistike dhe kulturore, ne mund ta transformojmë shoqërinë për më mirë. Jam krenare që OJQ-ja “E ardhmja ime, e tashmja ime!” u ka dhënë rinisë tonë një zë dhe një shans për të ndjekur ëndrrat e tyre. Dua që rinia jonë të ndihet e fuqizuar, e vlerësuar dhe ta dinë se ata kanë rëndësi”, tha Kastro Zizo, President i organizatës jofitimprurëse “E tashmja ime, e ardhmja ime!”.

Për më shumë ndiqni faqen zyrtare të artistit @kastro_zizo_ dhe aktivitetet në faqen @imeeardhmja të organizatës. 

Mayor Eric Adams Honors Artist Kastro Zizo in New York 

By Karen White, New York 

On Thursday, January 26, 2023, prominent singer, producer, actor, and TV host Klevis Bega aka Kastro Zizo was honored with the Mayoral Certificate of Recognition by the honorable New York City Mayor, Eric Adams. The mayoral award encourages excellence in artistic pursuits and community service and recognizes distinguished artists and community leaders who have made significant lifelong contributions, enriching our communities.

The award recognizes Kastro Zizo for his outstanding achievement in Arts and Entertainment in his more than 25 years of professional career in music and TV. Zizo gained national acclaim in Albania, creating art that is significant in the history of urban rock. The artist chose to make his career in Tirana and New York, making both cities a more culturally rich place.

The award certificate states: “The City of New York certificate of Recognition presented to Klevis Bega for your accomplishments as a singer, songwriter, and actor known professionally as Kastro Zizo. You have engaged and inspired people in your native Albania, its diaspora, and beyond, I am pleased to join the Albanian Roots Club of Brooklyn’s St. Francis College in applauding your work as a gifted performing artist and your contributions to New York City’s vibrant Albanian American community. Together we wish you continued success as we unite to #GETSTUFDONE and forge a brighter, more harmonious, and prosperous future for all. – Eric Adams, Mayor, January 26, 2023, New York.” 

The award was presented to Klevis Bega (Kastro Zizo) by Mr. Maliek Sterrett, Director of Multicultural Affairs during the “Unlimited Edition” lecture series held at St. Francis College on January 26, 2023, where Zizo was invited as the special guest speaker. 

“On behalf of St Francis College Office of Multicultural Affairs, it is an honor and privilege to present this mayoral award to Kastro Zizo. Thank you for taking this time to pour into our students, staff, and guest to give them the inspiration to pursue all that their hearts desire. Cheering you on as you continue to be the difference needed to really make an impact in the world,” stated Maliek Sterrett, Director of Multicultural Student Affairs at St. Francis College.

“I am honored to have received such an important award from New York City Mayor Eric Adams, The Mayoral Certificate of Recognition. I am earnestly grateful for the recognition I have received for my work, and I am committed to bring about positive change through art, “artivism”, and cultural diplomacy to bridge Albania and United States of America,” stated the well-known artist Kastro Zizo. 

“This award is very meaningful to me as it marks my 25+ years of professional career in arts and TV and commemorates my non-profit work in youth advocacy through “My future, My Present.” I would like to thank the honorable Mayor Adams for the recognition. It’s a great honor for me to receive this special award. I would like to express heartful thanks to NY St. Francis College (SFC), Maliek Sterrett, and the Albanian Roots Club of SFC for the support,” added the award-winning artist, Kastro Zizo.

The recognition certificate from the Office of the Mayor of New York City came shortly after another historic award for Kastro Zizo. In December 2022, the artist was honored by the United States Congress and named Artist of the Year 2022 in Washington DC for his artistic achievements and contributions through the work of “My future, my present!” NGO. 

Kastro Zizo uses local Albanian art to create international connections. Zizo created a new original concept which he calls “artivism” – making a difference through art. Zizo’s efforts to advocate for artistic freedom and expression, to transform art history, and to empower youth in Albania to pursue their dreams, have influenced generations of artists, creative thinkers, and leaders. Furthermore, Kastro Zizo has helped raise awareness on cultural diversity, by promoting Albanian cultural heritage in United States and stimulating US-Albanian cultural and artistic relations.

“Artivism can be a powerful tool for our society to bring positive social change. By engaging people and encouraging their interaction through artistic and cultural expression, we can transform society for the better. I am proud that “My future, my present” NGO has given our youth a voice and a chance to pursue their dreams. I want our youth to feel empowered, valued, and they matter,” said Kastro Zizo, President of “My present, my future” non-profit organization.

To stay up to date, follow the official page of @kastro_zizo_ and learn about the activities of the NGO @imeeardhmja. 

Kontrolloni gjithashtu

FADIL REXHA: KUR MUNGON LUANI MAJMUNËT BËHEN MBRETËR

Fadil Rexha: LARGIMI NGA VENDLINDJA

Ishte një mëngjes i ftohtë pranvere me bore e shi. Me lot në sy, u …