Komiteti për Komunitete i Komunës së Rahovecit mbajti takimin e rregullt

Në sallën e kuvendit, me fillim në orën 10:00, Komiteti për Komunitete i Komunës së Rahovecit mbajti takimin e rregullt. Sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale nr. 03/L-040, Komiteti për Komunitete është komitet obligativ dhe mandatohet për të siguruar respektimin e të drejtave dhe interesave të komuniteteve, duke dhënë rekomandime të shumta gjatë mbledhjeve përmes shqyrtimit të veprimeve dhe politikave të ndryshme.

Ky ishte RENDI I DITËS:

  1. Aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;

  2. Informatë nga Drejtoria e Shëndetësisë dhe Përkujdesjes Sociale mbi shërbimet shëndetësore dhe mbështetja me ndihma momentale-subvencionimet për komunitetin joshumicë;

  3. Raporti 6-mujor i punës së ZKK-së;

  4. Të ndryshme.

  5. May be an image of 7 people

Kontrolloni gjithashtu

Panairi i Bizneseve Artizanale në Ferizaj!

Komuna e Ferizajt fton të gjithë bizneset dhe dashamirësit e produkteve artizanale të marrin pjesë …