Fillimi / Institucionet / Komuna e Deçanit pjesë e projektit të USAID-it “Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse”

Komuna e Deçanit pjesë e projektit të USAID-it “Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse”

Kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj, priti në takim pune Jeton Cana – ekspert për qeverisje lokale dhe administratë publike në USAID, Afërdita Mekuli – drejtoreshë e projektit të USAID-it, dhe Agim Salihu – zëvendësdrejtor i projektit të USAID-it, ,,Komunat Transparente Efektive dhe Llogaridhënëse” (TEAM) si dhe Cristina Davis -drejtoreshë e zyrës për Demokraci dhe Qeverisje në USAID. Gjatë këtij takimi të përbashkët ata e njoftuan kryetarin Ramosaj se aktiviteti i USAID-it ,,Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse” në Kosovë përkrahë përpjekjet e vazhdueshme të institucioneve qeveritare dhe agjencive të pavarura të Kosovës për të forcuar llogaridhënien dhe efektivitetin në prokurimin publik, si një mjet për përmirësimin e shërbimeve publike dhe rritjen e besimit të publikut, veçanërisht në nivel komunal. Duke punuar ngushtë me partnerët komunalë dhe duke mbështetur lidhjet me qeverinë qendrore, agjencitë e pavarura dhe shoqërinë civile, promovon ndryshimet lokale duke krijuar ndikim të qëndrueshëm. Për këtë qëllim objektivat dhe fushëveprimi i programit, ku objektivat kryesore të programit janë:

– Zhvillimi, përsosja dhe aplikimi i modeleve për komuna transparente dhe llogaridhënëse,

– Angazhimi i nivelit qendror në trajtimin e efektivitetit dhe transparencës komunale në kuadër të procesit të prokurimit,

– Përmirësimi i monitorimit dhe mbikëqyrjes nga shoqëria civile.

Ata thanë se për të shtuar intensitetin e arritjes së objektivave të projektit në fokus do të jenë edhe për 10 komuna të reja. Ndërsa kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj, duke falënderuar zyrtarët e projektit të USAID-it që edhe komuna e Deçanit të jetë pjesë e këtij projekti, nënshkroi letër zotimin për të qenë partnere përkatësisht komunë në fokus në këtë projekt.

Kontrolloni gjithashtu

Formohet Këshilli Organizues për nder të 14 Qershorit-Ditës së Çlirimit të Komunës së Rahovecit

Kryetari i komunës së Rahoveci, Smajl Latifi në mbështetje të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale të ...