MIT KS
Fillimi / Institucionet / Komuna e Hanit të Elezit pjesë e projektit të USAID-it “Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse”

Komuna e Hanit të Elezit pjesë e projektit të USAID-it “Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse”

Kryetari i komunës Rufki Suma, priti në takim pune Jeton Cana – ekspert për qeverisje lokale dhe administratë publike në USAID, Afërdita Mekuli – drejtoreshë e projektit të USAID-it, dhe Agim Salihu – zv. Drejtor i projektit të USAID-it, Komunat Transparente Efektive dhe Llogaridhënëse (TEAM). Ata e njoftuan kryetarin Suma se aktiviteti i USAID-it Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse në Kosovë përkrahë përpjekjet e vazhdueshme të institucioneve qeveritare dhe agjencive të pavarura të Kosovës për të forcuar llogaridhënien dhe efektivitetin në prokurimin publik, si një mjet për përmirësimin e shërbimeve publike dhe rritjen e besimit të publikut, veçanërisht në nivel komunal. Duke punuar ngushtë me partnerët komunalë dhe duke mbështetur lidhjet me qeverinë qendrore, agjencitë e pavarura dhe shoqërinë civile, promovon ndryshimet lokale duke krijuar ndikim të qëndrueshëm. Për këtë qëllim objektivat dhe fushëveprimi i programit, ku objektivat kryesore të programit janë:

-Zhvillimi, përsosja dhe aplikimi i modeleve për komuna transparente dhe llogaridhënëse.

-Angazhimi i nivelit qendror në trajtimin e efektivitetit dhe transparencës komunale në kuadër të procesit të prokurimit

-Përmirësimi i monitorimit dhe mbikëqyrjes nga shoqëria civile.

Ata than se për të shtuar intensitetin e arritjes së objektivave të projektit në fokus do të jenë edhe për 10 komuna të reja. Ndërsa kryetari I komunës Rufki Suma duke falënderuar zyrtarët e projektit USAID-it që edhe komuna e Hanit të Elezit të jetë pjesë e këtij projekti, nënshkroi letër zotimin për të qenë partnere përkatësisht komunë në fokus në këtë projekt.

Kontrolloni gjithashtu

Zëvendësministri i Bujqësisë Bajram Kryeziu dhe Deputeti i Kuvendit të Kosovës Arbër Tolaj kanë vizituar komunën e Junikut

Kryetari i komunës së Junikut Agron Kuçi, ka mirëpritur Zëvendësministrin e Bujqësisë Bajram Kryeziu dhe ...