KPM inkurajon të gjithë gazetarët që të kryejnë misionin e tyre

KPM-ja organizon diskutim publik me qëllim të vënies edhe një herë në dispozicion të publikut dhe palëve të  interesuara

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) në pajtim me nenin  8 të Ligjit Nr. 04/L-44 të KPM-së, organizon diskutim publik me qëllim të vënies edhe një herë në dispozicion të publikut dhe palëve të  interesuara

Draft Rregulloren për komunikimet komerciale audio dhe audiovizuele dhe Draft Rregulloren për pronësinë dhe koncentrimin e të licencuarve të KPM-së.

KPM fton përfaqësuesit e shërbimeve mediale audio-vizuale dhe palët e tjera të interesuara që të marrin pjesë në këtë konsultim publik, për të diskutuar dhe ofruar komentet në Draft Rregulloret në fjalë.

Në këtë konsultim, KPM së bashku me palët e interesuara do t’i diskutojnë ndryshimet e propozuara lidhur me Draft Rregulloret në fjalë, si dhe komentet e pranuara nga publiku

Diskutimi publik do të mbahet me 4 dhjetor 2023, në ora 10:00, në Hotel Sirius Prishtinë.

KPM mirëpret pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj.

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE

Kontrolloni gjithashtu

Menderes Zeneli: Shoqëria ,,Lëvizja ‘’ në Zvicër në nderim të Halit Zeqirit!

Bashkë me familjarët , bashkëveprimtarët, bashkëluftëtarët e shumë të tjerë nderuam me një Akademi Përkujtimore …