leoni

Libri, “Dëshira” i autorit, Ibush Reçica, dëshirë e realizuar në shumë segmente të punës dhe krijimtarisë së tij

Libri, “Dëshira” i autorit, Ibush Reçica, dëshirë e realizuar në shumë segmente të punës dhe krijimtarisë së tij

Nuk janë të shumtë  ata krijues e studiues që  nga një profesion angazhohen  edhe  në tjetrin, nganjëherë duke lënë gjurmë më shumë në profesionin e dytë, sesa në të parin. E më të rrallë janë ata që lënë gjurmë në dy apo më shumë  fusha, sikur inxhinieri, por edhe studiuesi dhe lexuesi i apasionuar i psikologjisë, filozofisë, sociologjisë, letërsisë, krijuesi i veçantë, Ibush Reçica.

Krijimtaria, është një botë e tërë dhe shumë e gjerë e shprehjes së botës emocionale, individuale, e cila ka forma të shumta të qasjes dhe të paraqitjes në mënyra ndër më të ndryshmet. Duke e kuptuar me kohë,  këtë botë të shprehjes së  mendimeve ideve, dëshirave, inxhinieri dhe krijuesi, Ibush Reçica ka bërë emër me  krijimtarinë  e tij specifike, duke i realizuar synimet e dëshirat e veta edhe në lëmin e hulumtimit, studimit dhe botimit  të veprave, të cilat kanë një rëndësi të veçantë, në radhë të parë me faktin se autori e njeh botën dhe psikologjinë e njeriut, deri në nivelin të cilin e zotëron dhe e dëshmon në publikimet e tij. Kjo e begaton edhe shumëllojshmërinë e temave dhe zhanreve krijuese letrare, në radhë të parë  hulumtuese e studimore.

Trajtimi, që ai iu ka bërë disa kategorive psikologjike, sociologjike, filozofike e fetare, në radhë të parë është pasqyrim i tij subjektiv i një realitetit të caktuar, objektiv, i atij realiteti në të cilin njeriu ballafaqohet  gjatë jetës së tij, sikur është ballafaquar dhe ballafaqohet edhe autori i kësaj vepre.

Libri i tij i fundit, “Dëshira” është më shumë se një traktat unikat, në pasqyrimin e virtyteve dhe veseve  njerëzore, një libër, përmes së cilit autori rrëfen dhe e deklamon në radhë të parë, përvojën e tij të fituar nga ballafaqimi me jetën,  por edhe nga leximi e studimi i thellë dhe produktiv në lëmi të shkencave shoqërore, veçmas në psikologji e filozofi, duke  sjellë përvojën e përgjithshme njerëzore në korpusin e  botës së të mirave dhe të këqijave, të cilat janë shumë të lidhura dhe  në luftë të vazhdueshme, njëra me tjetrën. Autorit nuk i mungon as njohja e temave Biblike e Kuranore në konceptimin e trajtesave të caktuara morale, që kanë të bëjnë me urdhëresat e ndalesat, edhe pse ato nuk janë objekt i veçantë i studimit, por janë parametra ekzistues që kanë bashkëjetuar dhe bashkëjetojnë me njerëzit, natyrën, traditën dhe historinë e qytetërimit njerëzor.

Duke u nisur nga premisa se  “dëshira në fillim është nevojë, pastaj  instinkt biologjik për mbarëvajtje dhe ekzistencë të qenies në rastin e njeriut, ajo lind si motiv  për arritje të vlerave të panumërta, vlera të cilat marrin rëndësi të veçanta në vartësi nga njeriu dhe pikëpamjet  e tij ndaj objektit dhe qëllimit që dëshiron”, Ibush Reçica arrin në përfundim se: “dëshira është një tipar që më shumë anon kah ndjenja si mjaft fundamentale, e lidhur ngushtë me veprime të nxitura nga ajo, sikur janë dëshirat specifike ekzistenciale

 

Dëshira e  përkufizuar si “prirje e brendshme për të pasur diçka a për të bërë diçka, apo synim i vetëdijshëm për diçka” që e dëshiron njeriu për veten e vet, për familjen, shoqërinë, njerëzimin, humanizmin,  është dëshirë e pastër në dobi të njeriut, apo të një komuniteti të caktuar. Pikërisht në këtë segment është pasqyruar, fenomeni i “dëshirës” në këtë vepër nga autori i librit, Ibush Reçica.

 

Autori, për këtë libër  ka shfrytëzuar një literaturë të përzgjedhur dhe mjaft reprezentative të autorëve të huaj e shqiptarë, duke e kompletuar edhe me parathënie, redaktor, recensent, lektor, recensione nga një staf profesionistësh, të cilët kanë treguar vullnet e përkushtim që libri të dalë sa më i plotë dhe më i kompletuar. Libri “Dëshira” ka 278 faqe, botoi Biblioteka Pjetër Bogdani, në Prishtinë.

 

Ahmet Qeriqi 

Prishtinë

20 shkurt 2023

Kontrolloni gjithashtu

Zymer Mehani: Vëllimi poetik, “Në pentagram të shpirtit tim”, i poetit Qazim Berisha

Zymer Mehani: Vëllimi poetik, “Në pentagram të shpirtit tim”, i poetit Qazim Berisha

(Dedikuar vëllait, prof. Selim Berishës, dëshmor i kombit, në 25-vjetorin e rënies)  Në përgjithësi, poezitë …