Në Universitetin "Isa Boletini", në Mitrovicë, u mbajt Konferenca Multidisiplinare për Gjeo-shkenca IMGC2021

Në Universitetin “Isa Boletini”, në Mitrovicë, u mbajt Konferenca Multidisiplinare për Gjeo-shkenca IMGC2021

Sot në Universitetin “Isa Boletini”,  në Mitrovicë.  është mbajtur Konferenca Ndërkombëtare Multidisiplinare për Gjeoshkenca IMGC2021.  Të pranishëm në këtë aktivitet  ishin: Gani Maliqi, Sabri Avdullahu Kryesuesi i konferencës, Naser Peci,  Dekan i Fakultetit të Gjeoshkencave, Alush Musaj, Rektor i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, drejtori i KPMM-së, Ramiz Krasniqi, dhe përfaqësues të tjerë. Në fjalën hyrëse të konferencës së 3-të, Ndërkombëtare Multi-disiplinare për Gjeoshkenca IMGC2021,  drejtori i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale, Ramiz Krasniqi  bëri të ditur aktivitetin e KPMM si: Administrimin e të gjitha lejeve dhe licencave, shfrytëzimi dhe  përpunimi i resurseve minerale në tërë teritorin e Kosovë, si dhe ofrimi i i mundësive të barabarta për të gjithë etj. Qëllimi i kësaj konference sipas drejtorit të KPMM-së, Ramiz Krasniqi është rritja e bashkëpunimit dhe kontributi i saj institucional dhe profesional, ofrimi i mundësive të mira për punime të Gjeoshkencës, dhe rëndësinë e ngritjes  së këtij sektori shumë të  rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të Kosovës.

Këtë vit KPMM, në këtë konferencë, po prezantohet  me tri punime shkencore që trajtojnë Legjislacionin Minerar në Republikën e Kosovës, rolin e Sistemit informatikë në këtë sektor dhe Ekonominë Minerare- rasti i Republikës së Kosovës.

 Nga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, prezantuan me punimet e tyre drejtori i  KPMM z. Ramiz Krasniqi me temë: “Korniza rregullative  e sektorit minerar në Republikën e Kosovës”.

Sami Duraku me temë: “Roli i informacionit në sektorin Minerar të Kosovës”.

Gazmend Morina me temë: ” Ekonomia minerare-rasti i Republikës së Kosovës”

Sipas drejtorit të KPMM-së, Ramiz Krasniqi, kjo konferencë do të ndihmojë të pasqyrojmë gjendjen faktike, zhvillimin dhe ngritjen e produktivitetit të këtij sektori të një rëndësie të veqantë për vendin tonë.

Shumica e pjesëmarrësve të vendeve të rajonit në konferencë prezantuan  punimet online për shkak të COVID-19. Konferenca u përcoll nga rreth 50 pjesëmarrës.

Konferenca Multidisiplinare  për Gjeoshkenca IMGC2021 u organizua nga universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Ministria e Ekonomisë dhe Komsioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale.

Kontrolloni gjithashtu

Përplasja në mes të kryetares, Vjosa Osmani dhe kryekuvendarit, Glauk Konjufca, vë në dukje tensionet institucionale në Kosovë

Tensionet në mes ty dy institucioneve më të larta të shtetit të Kosovës dolën në …