NJOFTIM PUBLIK LIDHUR ME MBLEDHJEN E -VIII- TË RREGULLT TË KUVENDIT KOMUNAL TË VITISË

Njoftohen qytetarët e Komunës së Vitisë se mbledhja e -VIII- rregullt e Kuvendit Komunal te Vitisë, do të mbahet me datë 03.12.2020. ( e enjte), duke filluar në ora 10:00. Mbledhja do të mbahet në Shtëpinë e Kulturës “Gursel e Bajram Sylejmani” në Viti, konkretisht në Sallën e Kuvendi dhe jo siç ishte paralajmëruar të mbahet në formë virtuale përmes platformës ZOOM (kjo për shkaqe teknike). Ndërsa propozim dokumentet janë të publikuar në ueb faqen zyrtare të komunës së Vitisë. Për këtë mbledhje kryesuesi i Kuvendit Komunal të Vitisë, Naim Pira propozon këtë:

R e n d d i t e

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e shtatë e Kuvendi Komunal të Vitisë

 2. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shpalljen në diskutim publik të propozim rregullore për këshillat e fshatrave.

 3. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e ndryshim plotësimit të Propozim rregullores për taksa, ngarkesa dhe gjoba Nr. 01-110/05-920 e datës 01.10.2020.

 4. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e Propozim vendimit për themelimin e vendgjuetisë së përbashkët në Komunës së Vitisë.

 5. Propozim për ndryshim plotësim të vendimit me Nr.01-111/01-1055, i datës 29.10.2020, për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale NPSH “ARENA SPORT” në Kabash.

 6. Propozim për shfuqizimin e vendimit me Nr. 02-110/05-1052 i datës 29.10.2020, për nxitjen e bashkëpunimit ndërkomunal të kryetarit të Komunës së Vitisë me komunat e Republikës së Kosovës në fushat e përgjithshme, si: infrastrukturë rrugore, ekonomi, bujqësi etj.

 7. Propozim për shfuqizimin e vendimit me Nr. 01-110/05-1053 i datës 29.10.2020, për autorizimin e kryetarit të Komunës së Vitisë për bashkëpunim ndërkomunalë me komunat e Republikës se Kosovës.

 8. a) Nisma për nxitjen e bashkëpunimit nder komunal e kryetarit të Komunës së Vitisë me Komunën e Gjilanit në fushat e përgjithshme, si: infrastrukturë rrugore, ekonomi bujqësi etj. b) Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit të nismës së kryetarit të Komunës së Vitisë me Komunat e Gjilanit në fushat e përgjithshme, si: infrastrukturë rrugore, ekonomi bujqësi etj. c) Propozim vendimin për autorizimin e kryetarit të Komunës së Vitisë për të filluar konsultimet me Komunën e Gjilanit në fushat e përgjithshme, si: infrastrukturë rrugore, ekonomi bujqësi etj.

 9. a) Nisma për nxitjen e bashkëpunimit nder komunal e kryetarit të Komunës së Vitisë me Komunën e Ferizajt në fushat e përgjithshme si infrastrukturë rrugore, ekonomi bujqësi etj. b) Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit të nismës së kryetarit të Komunës së Vitisë me Komunat e Ferizajt në fushat e përgjithshme, si: infrastrukturë rrugore, ekonomi bujqësi etj. c) Propozim vendimin për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Vitisë për të filluar konsultimet me Komunën e Ferizajt në fushat e përgjithshme, si: infrastrukturë rrugore, ekonomi bujqësi etj.

 10. a) Nisma për nxitjen e bashkëpunimit nderkomunal e kryetarit të Komunës së Vitisë me Komunën e Kaçanikut në fushat e përgjithshme, si: infrastrukturë rrugore, ekonomi bujqësi etj. b) Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit të nismës së kryetarit të Komunës së Vitisë me Komunat e Kaçanikut në fushat e përgjithshme, si: infrastrukturë rrugore, ekonomi bujqësi etj. c) Propozim vendimin për autorizimin e kryetarit të Komunës së Vitisë për të filluar konsultimet me Komunën e Kaçanikut në fushat e përgjithshme, si: infrastrukturë rrugore, ekonomi bujqësi etj.

 11. a) Nisma për nxitjen e bashkëpunimit nderkomunal e kryetarit të Komunës së Vitisë me Komunën e Kllokotit në fushat e përgjithshme, si: infrastrukturë rrugore, ekonomi bujqësi etj. b) Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit të nismës së kryetarit të Komunës së Vitisë me Komunat e Kllokotit në fushat e përgjithshme, si: infrastrukturë rrugore, ekonomi bujqësi etj. c) Propozim vendimin për autorizimin e kryetarit të Komunës së Vitisë për të filluar konsultimet me Komunën e Kllokolti në fushat e përgjithshme, si: infrastrukturë rrugore, ekonomi bujqësi etj.

 12. Informatë nga Drejtoria e Arsimit për fillimi e vitit shkollore.

Kontrolloni gjithashtu

Edhe një fushë sportive bashkëkohore u përurua në Dobidol të Rahovecit

Sonte, kryetari Latifi, së bashku me bashkëpunëtorë, mësimdhënës, nxënës e qytetarë, në hapësirën e ShFMU …