Po vazhdon konferenca shkencore dy ditore: “Kosova 1989-1999: Organizimi dhe Qëndresa për Çlirim”

Po i vazhdon punimet Konferenca Shkencore dy ditore me temën: “Kosova 1989-1999: Organizimi dhe Qëndresa për Çlirim.” Kjo ngjarje e rëndësishme po mbledh studiues të fushave të ndryshme për të prezantuar punimet dhe kumtesat e tyre shkencore, duke eksploruar një periudhë kritike të historisë së Kosovës. Konferenca, e cila zhvillohet në ambientet e Institutit të Historisë “ Ali Hadri”, në Prishtinë synon të analizojë organizimin dhe qëndresën e popullit kosovar gjatë dekadës që çoi në çlirimin e vendit. Përmes një programi të ngjeshur me prezantime dhe diskutime, studiuesit dhe akademikët do të ofrojnë perspektiva të ndryshme mbi ngjarjet historike, politike dhe shoqërore që karakterizuan vitet 1989-1999.

Gjatë sesioneve, po  trajtohen tema të rëndësishme.

Në konferencë po marrin pjesë historianë, politologë, sociologë dhe ekspertë të tjerë nga institucionet akademike brenda dhe jashtë Kosovës. Çdo pjesëmarrës po kontribuon me hulumtime dhe analiza të thelluara, duke ofruar një pasqyrë të gjerë dhe të detajuar të periudhës së studiuar.

Kjo konferencë ofron një platformë të rëndësishme për shkëmbimin e njohurive dhe për thellimin e kuptimit të procesit historik të çlirimit të Kosovës. Përveç prezantimeve shkencore, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të angazhohen në diskutime interaktive dhe të shkëmbejnë përvoja dhe perspektiva, duke kontribuar në një kuptim më të plotë dhe të balacuar të ngjarjeve që çuan në çlirimin e Kosovës.

Në përfundim të konferencës, pritet të nxirren rekomandime dhe përfundime të rëndësishme që do të kontribuojnë në literaturën akademike dhe historike për Kosovën. Këto rezultate do të ndihmojnë në formësimin e një narrative më të saktë dhe të dokumentuar mirë për periudhën e rëndësishme të viteve 1989-1999, duke ndihmuar në ruajtjen e kujtesës historike dhe edukimin e gjeneratave të ardhshme.

Kjo konferencë shënon një hap të rëndësishëm në studimin dhe dokumentimin e historisë së Kosovës, duke ndihmuar në kuptimin më të mirë të sfidave dhe triumfeve të popullit kosovar në rrugën e tij drejt lirisë dhe pavarësisë.

Kontrolloni gjithashtu

Më 13 korrik 2024, promovohet monografia “Shtëpia me gjak në mure”,  të autorit Afrim Hysenaj

Jeni të ftuar të merrni pjesë në ceremoninë promovuese të monografisë “Shtëpia me gjak në …