leoni

Xhevat Bislimi

Xhevat Bislimi: Përpjekjet shqiptare dhe përpjekjet antihistorike e antishqiptare të jugo-kosovarëve

FOKUSI tek prodhuesit vendor- Kriza që ka shkaktuar pandemia COVID 19 është jo vetëm shëndetësore, ekonomike por kjo mund të këtë edhe implikime të mëdha sociale. Nëse e marrim dhe analizojmë kostot e mëdha ekonomike atëherë zgjedhja qendron tek masat dhe planet që duhet të ndërmerren nga akterët relevant për ta ruajtur trendin e funskionimit ekonomik se paku në pikë rentabël. Injektimi i fondeve nga qeveria por dhe i të gjitha mjeteve të tjera direkte dhe indirekte duhet të kenë tendenca në konsum të prodhimeve vendore, sepse kjo jo vetëm që ruan strukturën ekonomike të këtyre bizneseve nëpër sektor të caktuar por i’u mundëson gjenerim te të hyrave si para e cila rrethxhirohet brenda vendit dhe normalisht me implikime edhe në sektorët e tjerë sidomos në ruajtje si prioritet i vendeve të punës e në suaza pak më afatgjate në gjenerim të vendeve të reja varësisht nga strukura e tregut të punës në raporte kërkesë dhe ofertë për punë. Ky rrethxhirim i parave nga konsumi i prodhimeve vendor do të mundësoj rritje të hyrave familjare konkretisht buxhetin familjar dhe do ti mundëson rritje të konsumit respektivisht kërkesa agregate edhe për bizneset tjera per  t’iu mundësuar operim dhe funksionim. “Bëhu patriot duke ndihmuar ekonominë  përmes blerjes së produkteve vendore”.

 

Kontrolloni gjithashtu

Mehmet Bislimi: Çmendi e çoroditur e opozitës në Shqipëri

Edhe sot për të satën herë, Partia Demokratike e Shqipërisë, në krye me të çmendurit …