AKK NJOFTIM

Për shkak të kërkesave dhe ankesave nga qytetarët, Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK),  ju ri-njofton se në platformën online e-Kosova mundësohet edhe shërbimi i nxjerrjes së certifikatës së pronës, kopjes së planit dhe koordinatave të njësive kadastrale.

Ju informojmë që këto dokumente janë të barasvlerëshme me ato që merren fizikisht në Zyre Kadastrale Komunale.

AKK-ja lidhur me këtë shërbim i njofton komunat përkatëse se të hyrat nga kjo platformë inkasohen në llogarinë e secilës komunë ku gjendet prona e paluajtshme.

Validimi i dokumentit bëhet në 2 metoda:

  1. Nëse është dokument fizik (printuar):
    • Verifikimi mund të bëhet duke skanuar QR Code dhe
    • Dhe përmes link-ut https://ekosova.rks-gov.net/akk  duke shënuar “numrin referent” dhe “numrin personal ose njësinë kadastrale” në fushat përkatëse.
  1. Nëse është dokument digjital (jo i skanuar), por i dërguar me email ose ndonjë formë tjetër elektronike:

Me poshtë gjeni link-un për qasje në eKosova për të printuar këto dokumente:

https://ekosova.rks-gov.net/Service/2

Kontrolloni gjithashtu

Sot bëhen 19 vjet nga çlirimi i Kosovës dhe hyrja e forcave paqeruajtese të NATO-s

Qendra Presidenciale Clinton përkujton 25 vjetorin e Çlirimit të Kosovës

Qendra Presidenciale Clinton ka përkujtuar 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Kjo qendër, e cila …