Doli nga shtypi libri: “Gjykimi i drejtë në procedurën penale dhe ndikimi i publicitetit në parimin e gjykimit të drejtë” i autores, Mirvete Zogiani-Uka

Doli nga shtypi libri: “Gjykimi i drejtë në procedurën penale dhe ndikimi i publicitetit në parimin e gjykimit të drejtë” i autores, Mirvete Zogiani-Uka

Libri studimor, “Gjykimi i drejtë në procedurën penale dhe ndikimi i publicitetit në parimin e gjykimit të drejtë” i autores,  Mirvete Zogjani-Uka, pasqyron  në përgjithësi respektimin e  publicitetit në gjykatat e Kosovës, e në veçanti  rolin e medias, në gjykimin e drejtë.  Vetë objekti i studimit është pikërisht ndikimi i publicitetit, në mbarëvajtjen e procedurës penale, masën, dënimin që i shqiptohet, por edhe mbrojtjen e dinjitetit dhe integritetit të të akuzuarit.

Në këtë kontekst, ky libër mëton të shpjegojë këtë fenomen  në dy aspekte: në aspektin e mbajtjes së seancave publike dhe në aspektin e ndikimit të medias në formimin e opinioneve, që shpesh i bëjnë gjyq të pandehurit. Sot, raportet mes sistemit gjyqësor dhe medias gjatë rrugëtimit në zbardhjen e së vërtetës, herë na paraqiten si aleatë, e herë si kundërshtarë.  Hulumtimet mediatike shpesh herë janë ato që nxisin organet kompetente për të vepruar,  sikur  ndodhë edhe  e kundërta, publikimet në media, prishin procesin e hetimeve.  Ashtu sikur gjyqësori që ndonjëherë shkelë   liritë dhe të drejtat e individit, edhe mediat shkelin shpesh, jo vetëm parimin e etikës, por edhe dispozitat ligjore të cilat e përcaktojnë lirinë e shprehjes dhe veprimit.

Autorja, Autorja, Mirvete Zogiani Uka,  shpreson që me këtë libër  të kontribuojë në pasqyrimin e gjendjes reale në vend, dhe në përgjithësi lidhur me  parimin e gjykimit të drejtë në procedurë penale, në raport me parimin e publicitetit.

Libri ndahet në gjashtë kapituj dhe citon qindra burime. Ky libër veç tjerash, synon të pasqyrojë në përgjithësi respektimin e  publicitetit në gjykatat e Kosovës, e në veçanti  rolin e medias në gjykimin e drejtë.  Pra, vet objekti i studimit është pikërisht ndikimi i publicitetit, në mbarëvajtjen e procedurës penale, masën/dënimin që i shqiptohet, por edhe mbrojtjen e dinjitetit dhe integritetit të të akuzuarit. Në këtë kontekst, punimi mëton të shpjegoj këtë në dy aspekte: në aspektin e mbajtjes së seancave publike dhe në aspektin e ndikimit të medias në formimin e opinioneve, që shpesh i bëjnë gjyq të pandehurit. Sot, raportet mes sistemit gjyqësor dhe medias gjatë rrugëtimit në zbardhjen e së vërtetës, herë na paraqiten si aleatë, e herë si kundërshtarë.  Hulumtimet mediatike shpesh herë janë ato që nxisin organet kompetente për të vepruar,  sikur  ndodhë edhe  e kundërta, publikimet në media, prishin procesin e hetimeve.  Ashtu sikur gjyqësori që ndonjëherë shkelë   liritë dhe të drejtat e individit, edhe mediat shkelin shpesh, jo vetëm parimin e etikës, por edhe dispozitat ligjore të cilat e përcaktojnë lirinë e shprehjes dhe veprimit.

Autorja shpreson të kontribuojë në pasqyrimin e gjendjes reale në vend, dhe në përgjithësi lidhur me  parimin e gjykimit të drejtë në procedurë penale, në raport me parimin e publicitetit.

Libri ndahet në gjashtë kapituj dhe citon qindra burime.

Mirvete Zogjani Uka, u lind në fshatin Harilaq të Komunës së Fushë Kosovës. Shkollën fillore e kreu në fshatin e lindjes dhe në Sllatinë të Madhe, ndërsa të mesmen ekonomike, drejtimi juridik-administrativ, në Prishtinë. Studimet themelore i ndoqi ne Fakultetin Juridik ne Universitetin e Prishtinës ku mori titullin Juriste e diplomuar. Studimet master po ashtu në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. I mbaroi në qershor të vitit 2010, ku nën mentorimin e Prof.dr. Ragip Halilit, mbrojti temën: ”Ekzekutimi i dënimit me burg për gratë në Qendrën Korrektuese në Lipjan”. Po atë vit (në dhjetor) kaloi provimin e jurisprudencës, të organizuar nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Kosovës. Disa vite më vonë u regjistrua në studimet e doktoratës dhe nën mentorimin e Prof.dr. Rexhep Muratit, punoi tezën e disertacionit të doktoratës me titull: ”Gjykimi i drejtë në procedurë penale dhe ndikimi i parimit të publicitetit në gjykimin e drejtë” të cilin e mbrojti me 28.02.2020 dhe mori titullin Doktor i shkencave juridiko penale. Ka punuar në shoqërinë civile dhe është certifikuar për trajnuese të grave në politikë dhe barazi gjinore. Në periudhën 2001-2008 ka punuar si gazetare në Radion Kosova e Lirë. Prej 1 mars 2008 dhe aktualisht, punon në Radio Televizionin e Kosovës-Radio Kosovë. Deri ne vitin 2013 ka punuar si gazetare ndërsa prej 01.08.2013 është Redaktore Përgjegjëse për Informacion. Paralelisht me punën në RTK radio, në periudhën 2013-2015, ka punuar si ligjëruese e lëndëve të lëmisë penale, në Kolegjin Evropian “Juridica” në Prishtinë. Jeton në Prishtinë. 

Librin “Gjykimi i drejtë në procedurën penale dhe ndikimi i publicitetit në parimin e gjykimit të drejtë”, e nxori në dritë, Shtëpia botuese “Armagedoni, Prishtinë, 2022.  ISBN 978-780-83-4.

Arbanë Qeriqi-Gashi

Kontrolloni gjithashtu

Shefqet Dibrani: MONOGRAFI ARTISTIKE NË 20-VJETORIN E ANSAMBLIT "DRITA"

Shefqet Dibrani: MONOGRAFI ARTISTIKE NË 20-VJETORIN E ANSAMBLIT “DRITA”

(Haradin Gashi, “Dy dekada, Ansambli i këngëve dhe valleve “DRITA”, monografi, botues vetë Ansambli DRITA, …