leoni

Gjatë shtatë muajve të parë të vitit, bankat komerciale me kapital të huaj në Kosovë kanë fituar 45 milionë euro

Gjatë shtatë muajve të parë të vitit, bankat komerciale me kapital të huaj në Kosovë kanë fituar 45 milionë euro

Gjatë shtatë muajve të parë të vitit të gjitha bankat komerciale në vend kanë krijuar profit neto rreth 45 milionë eurosh. Duke krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019, fitimi i tyre është më i vogël për 4.1 milionë euro. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, mbi sistemin financiar, shihet se të hyrat e bankave kanë qenë 159.2 milionë euro, ku 121.6 milionë euro ishin të hyra nga interesi, kurse në muajin korrik të 2019-së është raportuar se këto të hyra ishin 151.2 milionë euro. Për sa i përket shpenzimeve të bankave, në raport thuhet se 62.2 milionë euro kanë qenë shpenzime administrative nga 114.5 milionë euro të shpenzimeve të përgjithshme. Zgjerimi i aktivitetit kreditues të sektorit bankar vazhdon të mbështetet nga ecuria e depozitave, rritja e të cilave paraqet burimin kryesor të financimit të kreditimit në vend. Vlera e depozitave deri në këtë periudhë arriti në 3.95 miliardë euro, krahasuar me 3.5 miliardë euro që ishin një vit më herët, pra kishte rritje vjetore prej 12.2 për qind. “Norma efektive e interesit për depozita në muajin korrik të vitit 2020 është 1.4 për qind, që krahasuar me normën efektive të interesit në kredi të reja është 6.1 për qind dhe paraqet dallim prej 4.7 pikë përqindje”, thuhet në raport. Në tregun e Kosovës operojnë 10 banka komerciale, prej të cilave 8 janë me kapital të huaj. Numri i degëve të tyre është 216, kurse këto banka kanë, 3.382 punëtorë.

Kontrolloni gjithashtu

Besnik Tahiri

Besnik Tahiri, konsideron se Qeveria e Kosovës gjyqësorin e konsideron një degë të veten politike

Kryetari  i Grupit Parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri, konsideron se Qeveria e Kosovës gjyqësorin e …