KOMF ka adresuar sot dokumentin “Një Kryeministër për Fëmijët”

KOMF, po zhvillon një fushatë vetëdijesuese lidhur me procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale dhe familjare

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, është duke zhvilluar një fushatë vetëdijesuese lidhur me procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale dhe familjare.

Shërbimet sociale dhe familjare duhet të ofrohen për të gjithë qytetarët në nevojë për mbrojtje sociale. Për të sjellë shërbimet sociale sa më afër qytetarëve, në vitin 2009 ka filluar decentralizimi i shërbimeve, ku janë bartur kompetencat nga niveli qendror drejt komunave të Kosovës. Mirëpo, edhe pas 10 viteve ky proces nuk ka përfunduar. KOMF ka monitoruar implementimin e decentralizimit të shërbimeve sociale për vitin 2019, ku si rezultat ka publikuar raportin “Komuna Ime, e Drejta Ime Sociale” i cili paraqet gjendjen e rëndë në sektorin e mirëqenies sociale.

Në linjë me këtë raport, KOMF ka lansuar një video vetëdijesuese me qëllim mobilizimin e institucioneve për investim në sektorin e mirëqenies sociale.

KOMF lut mediat që të publikojnë videon në linkun e mëposhtëm në mënyrë që bashkarisht të avokojmë për përmirësimin e shërbimeve sociale për të gjithë qytetarët, sidomos gjatë kësaj periudhe të pandemisë ku gjendja e tyre është rënduar edhe më shumë.

Linku për qasje në video: https://we.tl/t-jZ7VYAjCvc

Kjo video është mundësuar në kuadër të projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”, projekt i financuar nga Bashkimi Europian dhe i menaxhuar nga European Union Kosovo, i cili implementohet nga KOMF në partneritet me Organizata për fëmijët pa kujdes prindëror – OFAP, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë dhe KMOP.

Kontrolloni gjithashtu

Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë, organizon, Akademinë përkujtimore dhe përuruese të veprës së Akademik Ali Hadrit “Studime dhe kritikë historiografike”

Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë, organizon, Akademinë përkujtimore dhe përuruese të veprës së Akademik …