Fillimi / Institucionet / MASAT PËR LËVIZJE TË BLETORËVE NË KOMUNËN E JUNIKUT

MASAT PËR LËVIZJE TË BLETORËVE NË KOMUNËN E JUNIKUT

Njoftojmë të gjithë Bletarët e Komunave të Kosovës të cilët do i lëvizin bletoret e tyre për në Komunën e Junikut – Lëvizja e bletëve ne kullota:

Sipas Ligjit Nr.02/L-111 mbi bletarinë dhe neni 7 dhe 7.1 – Çdo subjekt që ushtron veprimtarinë e Bletarisë, i cili lëviz brenda ose jashtë komunës me bletore duhet të bëjë kërkesë me shkrim në zyrën e Drejtorisë së zhvillimit ekonomik, së paku 20 ditë para datës se lëvizjes.

Neni.7.2 – Kërkesës duhet ti bashkëngjitet edhe certifikata veterinare për gjendjen shëndetësore të bletëve dhe raportin për masat e ndërmarra veterinare.

Neni.8 – Drejtoria komunale për zhvillim ekonomik pasi të merr mendimin e ekspertit në bashkëpunim me shoqatën e bletarëve miraton apo refuzon vendosjen e bletores.

Ne rast te mos zbatimit te këtyre kritereve qe dalin nga Nenet e këtij ligji, Neni 45 parasheh Dispozita ndëshkuese për bletare ne shume prej 200-2000€. Dhe largimin nga territori i Komunës se Junikut.

Këto masa dalin edhe nga UDHEZIMI ADMINISTRATIV NR.15/2008

Për parandalimin ,luftimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve infektive te bletëve.

Kontrolloni gjithashtu

Nga dy testet për COVID-19, një ka rezultuar negativ dhe një pozitiv në Malishevë

Bazuar në rezultatet zyrtare të IKSHPK-së, kanë dalë rezultatet e dy testeve të bëra për ...