Fillimi / Institucionet / Mbahet debati me qytetar për Planin e Veprimit për Transparencë dhe Rregullore për Transparencë në Komunën e Rahovecit

Mbahet debati me qytetar për Planin e Veprimit për Transparencë dhe Rregullore për Transparencë në Komunën e Rahovecit

Në sallën e Kuvendit Komunal të Rahovecit, të premten u mbajt debat me qytetarë për Planin e Veprimit për Transparencë dhe Rregulloren për Transparencë. Qëllimi i mbajtjes së këtij debati ishte që të debatohet për dy dokumente të cilat janë të një rëndësie të veçantë për transparencë dhe llogaridhënie në Komunën e Rahovecit.

Rregulloren për Transparencë e prezantoi z. Sali Sallteku, drejtori i Administratës së Përgjithshme në Komunën e Rahovecit, i cili tha se Rregullorja e deritanishme ishte miratuar nga Kuvendi i Komunës së Rahovecit me 2 prill të vitit 2013, ndërsa me datë 12.07.2013 është nxjerrë Udhëzimi Administrativ, për Transparencë në komuna, e që rregullorja e deritanishme është në kundërshtim me një sërë nenesh. Prandaj duke u bazuar në Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, Udhëzimit Administrativ, Nr. 01/2015 për Transparencë në komuna, të hartuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, të datës 12.07.2013, ka lindur nevoja për hartimin e këtyre akteve juridike, të cilat do të vihen në funksion të zbatimit sa më të lehtë të transparencës dhe llogaridhënies në Komunën e Rahovecit.

Planin e Veprimit për Transparencë u prezantua nga z. Haziz Krasniqi, shef i kabinetit të Kryetarit të Komunës së Rahovecit i cili në lidhje me këtë plan tha se qëllimi i këtij Draft-Plani është promovimi dhe avancimi i transparencës së organeve të Komunës së Rahovecit dhe administratës komunale në informimin efektiv të qytetarëve dhe grupeve tjera të interesit, që kanë të bëjnë me aktivitetet e ndërmarra për ushtrimin e kompetencave. Draft-Plani i Veprimit për Transparencë në Komunën e Rahovecit ka për synim t’i ofroi publikut qasje në monitorimin dhe zbatimin e publikimit të akteve të Komunës dhe aktiviteteve tjera, duke përfshirë edhe menaxhimin e financave dhe prokurimin publik, si dhe përgjegjësive të tjera që ndërlidhen me interesin e publikut.

Në lidhje me të dy dokumentet të cilat lidhen me transparencë dhe llogaridhënie në Komunën e Rahovecit foli z.Kadri Dellova, kuvendar në Kuvendin Komunal të Rahovecit,  i cili tha se të dy dokumentet kanë kaluar edhe nëpër mbledhjen e mbajtur në muajin janarit 2016. Konsideroj se të dy dokumentet janë dokumente mjaftë të rëndësishme për transparencë dhe llogari dhënie nga ana e Komunës së Rahovecit.

Kontrolloni gjithashtu

Kryetari Ramosaj, priti në takim Ministrin e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë Ramë Likaj

Në kuadër të vizitave në të gjitha qytetet e Kosovës, Ministri i Arsimit Shkencës dhe ...