KEK
Fillimi / Njoftime / Më 18 qershor 2021, mbahet Takim publik i PS emigrantëve dhe PS në Zvicër
Më 18 qershor 2021, mbahet Takim publik i PS emigrantëve dhe PS në Zvicër

Më 18 qershor 2021, mbahet Takim publik i PS emigrantëve dhe PS në Zvicër

Programi

Përshëndetja

Fabian Molina (deputet nacional i PS) & Arber Bullakaj (Këshilli drejtues PS Migrant*et)

Deklaratat hyrëse

– Liza Gashi, Zëvendësministre për politikë të jashtme dhe diasporë, Kosovë

– Sihana Bejtullahu, Bashkë drejtore GERMIN për pjesëmarrjen e diasporës

– Cyrill Rogger, SOLIDAR, përgjegjës i programeve në Evropën juglindore

– Ruth Huber, ambasadore, EDA, Nënkryetare e SDC, shefe për bashkëpunim-lindor

Diskutim në panel

me referues/et dhe publikun nën drejtimin e deputetit nacional Fabian Molina

Grupet e punës

Kontributi i diasporës për një zhvillim të qëndrueshëm dhe demokratik në Kosovë

– Kontributi i diasporës mbi projektet punuese të SDC dhe Solidar në Kosovë

– Si të krijohet siguria juridike për investimet dhe transferim e përvojave të NVM

– Bashkëpunimi i partive në rrafshin e anëtarësisë dhe në nivelin parlamentar

– Bashkëpunimi i sindikatave për fuqizimin e partneritetit social

– Kontributi për tejkalimin e nacionalizmit dhe për barazi e gjithë-përfshirje

Raundi përfundimtar dhe rezoluta

Gjuhët: gjermanisht, frëngjisht, shqip. Përkthim simultan në dhe nga shqipja

Të gjithë të interesuarit janë të mirëseardhur – lajmërimin luteni ta bëni përmes Email-it tek [email protected] – të lajmëruarit marrin vegëzën (LINK) për lidhje në ZOOM

Mbeshtetur nga www.prointegra.ch

Kontrolloni gjithashtu

Tahir Ahmeti

Takimi për Rishikimin e Përbashkët të Sektorit të Pylltarisë në Kosovë, organizohet më 24-25 qershor 2021

Takimi për Rishikimin e Përbashkët të Sektorit të Pylltarisë në Kosovë, që organizohet më 24-25 ...