KEK
Fillimi / Institucionet / Me 19 vota për, 3 kundër dhe me 6 abstenime, Kuvendi Komunal i Rahovecit, ka miratuar buxhetin për vitin 2021

Me 19 vota për, 3 kundër dhe me 6 abstenime, Kuvendi Komunal i Rahovecit, ka miratuar buxhetin për vitin 2021

Kuvendi i Komunës së Rahovecit, e ka mbajtur mbledhjen e nëntë të rregullt, ku me 19 vota për, 3 vota kundër dhe me 6 abstenime ka miratuar buxhetin e komunës për vitin 2021. Buxheti i propozuar nga Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi për vitin 2021, e i cili u miratua me 19 vota të anëtarëve është 14, 216, 590 euro , të hyrat vetanake janë 1,061,093. 00 euro kurse grandet dhe transfreret është 13,155,497.00 euro. Buxheti është i shpërndarë sipas këtyre kategorive: Shpenzime rrjedhëse 9,593,956.00, paga dhe mëditje 7,622,634.00, 1,715,477.00, shpenzime komunale 280,500.00, subvencione 311,000.00, shpenzime kapitale 4,286,979.00. Gjatë kësaj mbledhje janë miratuar edhe këto pika: Rregullorja Komunale për Tatimin mbi Pronën e Paluajtshme për vitin 2021; vendimi i  Kryetarit të Komunës së Rahovecit për shpalljen “Qytetar Nderi” i Komunës së Rahovecit z. Tomor Kotorri; vendimi për caktimin e komisionit ad-hoc për zgjedhjen dhe zëvendësimin e anëtarit të Këshillit të fshatit Hoçë e Madhe si dhe Raporti i Performancës komunale janar-dhjetor 2019.

Kontrolloni gjithashtu

Ka mbetur edhe pak kohë, drejt finalizimit të punimeve në fushën sportive në Dejnë të komunës së Rahovecit

Ka mbetur edhe pak kohë, drejt finalizimit të punimeve në fushën sportive në Dejnë të ...